Wilton
Уілтон
there's a ton of apartments listed here. How can we narrow down the results?
Тут перераховано ціла купа квартир. Як нам зменшити цей список?
Claudio
Клаудіо
Check for two-bedrooms only. I'd love to have my own room.
Шукай тільки квартири з двома спальнями. Я хотіла б, щоб у мене була своя кімната.
Wilton
Уілтон
Does a thousand dollars work for you? That's five hundred each a month.
Тебе влаштовує рента в тисячу доларів на місяць? Це п'ять сотень в місяць з кожного.
Claudio
Клаудіо
don't forget about utilities. We'll have to pay for water, gas, electricity.
Не забудь про комунальні послуги. Потрібно буде платити за воду, газ, електрику.
Wilton
Уілтон
Not to mention phone, Internet and cable.
Не кажучи про телефоні, інтернеті та кабельному.

Примітка:
Narrow down – звести до; зменшити, скоротити список, результати, тощо) до меншої кількості (наприклад, прибравши все менш важливе, необхідне або підходяще)

Наприклад:
We narrowed the list of candidates down from ten to three.
Ми скоротили список кандидатів від десяти до трьох.