Фразова наголос - це більш сильне вимовляння одних слів у реченні в порівнянні з іншими словами (неударными).

В англійському реченні під наголосом, як правило, стоять знаменні слова: іменники, прикметники, смислові дієслова, числівники, прислівники, питальні та вказівні займенники:

Частина мови Приклад
Смислові дієслова sell – продавати
give – давати
employ – наймати, і т. д.
Іменники car – автомобіль
music – музика
Mary – Мері, і т. д.
Прикметники red – червоний
big – великий
interesting – цікавий, і т. д.
Прислівники quickly – швидко
loudly – голосно
never – ніколи, і т. д.
Допоміжні дієслова з негативними частками don't, aren't, can't, і т. д.

Неударными зазвичай бувають службові слова (артиклі, сполучники, прийменники, допоміжні дієслова), а також особисті й присвійні займенники:

Частина мови Приклад
Особисті й присвійні займенники he – він, his – його
we, our – наш
they – вони, their – їх, і т. д.
Прийменники on, at, into, і т. д.
Артиклі a, an, the
Сполучники and, but, because
Допоміжні дієслова do, be, have, і т. д.

Зверніть увагу, що ударні склади відокремлені один від одного у промові рівними проміжками часу, а ненаголошені склади скорочуються так, щоб дотримувався цей ритм.

У разі необхідності виділення за змістом якого-небудь слова, яке говорить здається особливо важливим, під наголос можуть бути поставлені й такі слова, які зазвичай бувають неударными, і, навпаки, знаменні слова, зазвичай мають фразова наголос, можуть його втрачати. Такий наголос називається логічним наголосом. В англійській мові, так само як і в українській, логічний наголос може не збігатися з фразовою.

Наприклад:
"They've been to Mongolia, haven't they?" "No, жанр haven't, but we have."
Вони ж були в Монголії? – Ні, вони не були, але ми були. (В даному прикладі наголос ставиться на займенники жанр та we, які зазвичай не несуть на собі наголос.)