У даному розділі розглянуті наступні звуки і звукосполучення англійської мови: [ i: ], [ i ], [ e ], [ æ ] [ ei ], [ ə ], [ a: ], [ u: ], [ ɔ: ], [ ɔ ], [ u ], [ ou ], [ʌ ], [ au ], [ ɔi ] [ ə: ], [ iə ], [ ɛə ], [ uə ], [ m ], [ b ], [ f ], [ v ] [ t ], [ d ], [ n ], [ l ], [ s ] [ z ], [ w ], [ θ ], [ ð ], [ pl ] [ k ], [ g ], [ ʃ ], [ ʒ ], [ tʃ ], [ ʤ ], [ kl ], [ h ], [ j ], [ r ], [ ŋ ], поєднання звуків [ s ] і [ z ] зі звуками [ θ ] і [ ð ], поєднання звуків [ aiə ] і [ auə ] поєднання звуків [ wə ], поєднання звуків [ t ] і [ k ] зі звуком [ w ].

Голосний звук [ i: ] нагадує український звук [ і ] в слові віра.

Голосний звук [ i ] нагадує короткий український звук [ і ].

Голосний звук [ e ] близький до українського звуку [ е ] в словах метал, верба..

Голосний звук [ æ ] не схожий ні на один український звук, його можна охарактеризувати, як "щось середнє, між українськими звуками [ е ] та [ а ]". При проголошенні цього звуку губи трохи розтягнуті, нижня щелепа опущена, кінчик язика торкається нижніх зубів, а середня спинка язика трохи вигинається вперед і догори.

Голосний звук [ ei ] – дифтонг, ядром якого є голосна [ e ], а ковзання відбувається в напрямку голосної [ i ]. Вимовляючи дифтонг [ ei ], необхідно стежити за тим, щоб ядро не було таким широким, як українська голосна [ е ], а другий елемент не перетворювався в український звук [ й ].

Голосний звук [ ə ] називається нейтральною голосною і являє собою результат редукції, тобто ослаблення голосних в безударному положенні. Він завжди ненаголошений і легко піддається впливу сусідніх звуків. Звідси ряд відтінків нейтрального голосного. Один з них співпадає з украйнським кінцевим ненаголошеним [ а ] в таких словах, як кімната, папір. Він не повинен бути схожий ні на [ е ], ні на виразне [ а ].

Голосний звук [ a: ] нагадує український звук [ а ], але мова відсувається далі назад і донизу і лежить плоско.

Голосний звук [ u: ]. При проголошенні звуку [ u: ] губи сильно округлені, але набагато менше висунуті вперед, ніж при проголошенні українського звуку [ у ]. Англійський звук [ u: ] більш довгий і напружений, ніж український звук [ у ].

Голосний звук [ ɔ: ] – довгий голосний. Для того, щоб правильно вимовити звук [ ɔ: ], слід надати органам мовлення положення, як при проголошенні звуку [ a: ], потім значно округлити губи і трохи висунути вперед; вимовити звук [ ɔ: ], не допускаючи перед ним призвуків [ у ], характерного для української [ о ].

Голосний звук [ ɔ ]. Для того, щоб вимовити звук [ ɔ ], слід виходити з положення органів мови при проголошенні звуку [ a: ], потім злегка округлити губи і вимовити короткий звук [ ɔ ].

Голосний звук [ u ] – короткий монофтонг. На відміну від українського звуку [ у ] при вимові англійського звуку [ u ] губи майже не висуваються вперед, проте вони помітно округлені.

Голосний звук [ ou ] – дифтонг. Він починається з голосного звуку, що представляє собою щось середнє між українськими звуками [ о ] та [ е ]. Губи при вимові початку цього дифтонги злегка розтягнуті і округлені. Ковзання відбувається в напрямку голосного [ u ].

Голосний звук [ ʌ ] схожий на український предударный звук [ а ] в словах бачив, маса, баси.

Голосний звук [ au ] – дифтонг, ядром якого є звук [ а ], як у дифтонге [ ai ], а ковзання відбувається в напрямку голосного звуку [ u ], який, однак, чітко не вимовляється.

Голосний звук [ ɔi ] – дифтонг, ядром якого є голосний звук [ ɔ ], а ковзання відбувається в напрямку голосного звуку [ i ].

Голосний звук [ ə: ]. При проголошенні звуку [ ə: ] тіло мови піднесено, вся спинка мови лежить максимально плоско, губи напружені і злегка розтягнуті, трохи оголюючи зуби, відстань між щелепами невелике. У українській мові звуку, який співпадає зі звуком [ ə: ] або подібного йому, немає. Необхідно стежити за тим, щоб не підміняти звук [ ə: ] звуками [ е ] або [ о ].

Голосний звук [ iə ] – дифтонг. Ядро дифтонги – голосний [ i ], а ковзання відбувається в напрямку нейтрального голосного, має відтінок звуку [ ʌ ].

Голосний звук [ ɛə ] – дифтонг. Ядро дифтонги – гласний схожий на український звук [ е ] в слові . Ковзання відбувається в напрямку нейтрального голосного з відтінком звуку [ ʌ ].

Голосний звук [ uə ] – дифтонг. Ядро дифтонги – голосний [ u ], ковзання відбувається в напрямку нейтрального голосного, має відтінок [ ʌ ].

Приголосний звук [ m ] близький до українського звуку [ м ], але при вимові англійського звуку губи змикаються щільніше, ніж при проголошенні українського звуку.

Приголосні звуки [ p, b ] схожі на українські звуки [ п, б ], але англійські звуки вимовляються з придихом, губи спочатку змикаються, а потім миттєво розмикаються.

Приголосний звук [ f ] вимовляється більш енергійно, ніж відповідний український приголосний [ ф ].

Приголосний звук [ v ], на відміну від українського звуку [ в ] на кінці слова не оглушается.

Приголосні звуки [ t, d ] нагадують українські звуки [ т, д ], але перед голосними вони вимовляються з придихом.

Приголосні звуки [ n, l, s, z ] близькі до українських звуків [ н, л, с, з ].

Приголосний звук [ w ] схожий на український звук [ у ], але при вимові англійського звуку губи більш округлені і значно висунуті вперед.

Приголосний звук [ θ ] не має аналога в українській мові. Цей звук є глухим. При його проголошенні мова розпластаний і ненапряжен, кінчик язика утворює вузьку плоску щілину з усім ріжучим краєм верхніх зубів, щільно притискаючись до нього. В цю щілину з силою проходить струмінь повітря. Кінчик мови не повинен сильно виступати за верхні зуби або надто щільно притискається до зубів (інакше вийде [ т ]). Зуби повинні бути оголені, особливо нижні, так щоб нижня губа не стосувалася верхніх зубів і не наближалася до них (інакше вийде [ ф ]).

Приголосний звук [ ð ] схожий на попередній звук, при його проголошенні органи мовлення займають таке ж положення, але звук [ ð ] є дзвінким.

Поєднання звуків [ pl ] перед ударним голосним вимовляється разом. Звук [ p ] вимовляється настільки енергійно, що звук [ l ] частково оглушается.

Приголосний звук [ k ] вимовляється майже так само, як і український звук [ k ]. Відмінність полягає в тому, що англійський звук вимовляється з придихом і на кінці слова звучить більш виразно.

Приголосний звук [ g ] вимовляється майже так само, як і український звук [ р ], але менш напружено, і на кінці слова не оглушается.

Приголосний звук [ ʃ ] нагадує український звук [ ш ], але є більш м'яким. Однак звук [ ʃ ] не повинен бути таким м'яким, як український звук, що позначається буквою щ.

Приголосний звук [ ʒ ] відрізняється від звуку [ ʃ ] лише дзвінкістю. Від українського звуку [ ж ] звук [ ʒ ] відрізняється м'якістю.

Приголосний звук [ tʃ ] нагадує український звук [ ч ], але відрізняється від нього тим, що вимовляється твердіше.

Приголосний звук [ ʤ ] вимовляється так само, як [ tʃ ], але тільки дзвінко, з голосом.

Поєднання звуків [ kl ], так само, як і звукосполучення [ pl ], перед ударним голосним вимовляється разом, причому звук [ k ] вимовляється настільки енергійно, що [ l ] частково оглушается.

Приголосний звук [ h ] відсутній в українській мові. В англійській мові він зустрічається тільки перед гласним і на слух являє собою легкий, ледве чутний видих. На відміну від українського звуку [ х ], англійський звук [ h ] утворюється без якого б то не було участі мови.

Приголосний звук [ j ] нагадує український звук [ й ], при вимові англійського звуку [ j ] середня частина язика піднімається до неба менше, ніж при українською звук [ й ], і тому при вимові англійського звуку [ j ] чується менше шуму, ніж при проголошенні українського звуку [ й ].

Приголосний звук [ r ] схожий на українську [ р ], але вимовляється менш різко й лунко.

Приголосний звук [ ŋ ]. При проголошенні соната [ ŋ ] задня спинка язика змикається з опущеним м'яким небом, і повітря проходить через носову порожнину. Для того, щоб добитися потрібного положення органів мови, можна зробити вдих через ніс з широко відкритим ротом, потім вимовити звук [ ŋ ], видихаючи повітря через ніс.

Поєднання звуків [ s ], [ z ] зі звуками [ θ ] і [ ð ]. При вимові сполучень звуку [ s] [z ] зі звуком [ θ ] або [ ð ] необхідно стежити за тим, щоб не допускати гласного призвуків або паузи між ними і зберігати при цьому якість кожного звуку. Якщо звук [ s] [z ] стоїть перед звуком [ θ ] або [ ð ], то потрібно, не закінчивши проголошення першого звуку, поступово просунути кінчик мови в міжзубний положення. Якщо звук [ s] [z ] стоїть після звуку [ θ ] або [ ð ], то кінчик мови виробляє зворотний рух.

Поєднання звуків [ aiə ] і [ auə ]. Ці поєднання є сполуками дифтонгів [ ai], [au ] з нейтральним голосним звуком [ ə ]. Однак серединні елементи цих звукосполучень ніколи не вимовляються чітко. Необхідно стежити за тим, щоб в середині звукосполучення [ aiə ] не чувся звук [ j ], а в середині звукосполучення [ auə ] – звук [ w ].

Поєднання звуків [ wə: ]. При проголошенні цього звукосполучення необхідно стежити за тим, щоб не пом'якшувати звук [ w ] і не замінювати звук [ ə: ] українськими звуками [ о ] або [ е ].

Поєднання звуків [ t ] і [ k ] зі звуком [ w ]. Для того, щоб правильно вимовити поєднання звуком [ tw ] і [ kw ], слід вимовляючи звуки [ t ] і [ k ], одночасно округлити губи для вимовляння звуку [ w ]. Після глухого приголосного звук [ w ] приглушається (має глухе початок).