Наголос - це виділення одиниці мови (наприклад, склади, слова або словосполучення) з допомогою фонетичних засобів. Наголос в англійській мові, як і в українській мові, здійснюється силою видиху (силовий наголос), і може супроводжуватися подовженням наголошеного складу.

Англійська мова є мовою з ритмічним наголосом, тобто ударні склади відокремлені один від одного у промові рівними проміжками часу, а ненаголошені склади скорочуються так, щоб дотримувався цього риту.

В англійській мові місце наголосу (принаймні частково) непередбачувано. Воно швидше є лексичним: воно є частиною слова, і його потрібно запам'ятовувати.

Як правило, розрізняють два наголоси: словесне і фразова.