Словесний наголос - це виділення складу в слові. У довгих словах може бути два наголоси, основний наголос в транскрипції позначається знаком [ ' ], а побічний – [ ˌ ]. Важливо запам'ятати основний наголос, і необхідно розуміти, що він може змінюватися навіть у спільнокореневих словах (наприклад: photograph, photographer, photographic). Іноді буває дуже важко зрозуміти мовця, якщо наголосу не дотримуються, тому при заучуванні слів рекомендується відразу ж правильно запам'ятовувати наголоси.

Нижче наведені правила, за якими словесні наголоси ставляться в англійській мові. Однак зверніть увагу, що ці правила дотримуються не у всіх випадках, існує безліч винятків, тому краще навчитися "розуміти" музику мови, і ставити наголоси виходячи з своїх відчуттів.

1. Наголос на першому складі.

В яких випадках Приклад
більшості іменників, що складаються з 2-х складів. present – подарунок
export – експорт
china – фарфор
table – стіл
У більшості прикметників, які складаються з 2-х складів. present – присутній
slender – стрункий
clever – здатний
happy - щасливий

2. Наголос на останньому складі.

В яких випадках Приклад
У більшості дієслів, які складаються з 2-х складів. to present – представляти
to export – експортувати
to decide – вирішувати
to begin – починати

В англійській існує безліч слів, що складаються з двох складів, у яких змінюється значення і категорія в залежності від наголосу. Наприклад, слово present може бути іменником, прикметником і дієсловом, залежно від наголосу, при цьому змінюється так само і значення слова (див. вище). Іншими прикладами є: export (експорт – експортувати), import (імпорт – імпортувати), increase (збільшення – збільшуватися), contact (зв'язок – встановлювати зв'язок), та ін., всі ці слова можуть бути як іменниками, так і дієсловами, в залежності від того, стоїть наголос на першому або на другому складі.

3. Наголос на передостанньому складі.

В яких випадках Приклад
У словах, що закінчуються на –ic. graphic – графічний
geographic – географічний
geologic - геологічний
У словах, що закінчуються на –sion і –tion. television – телебачення
revelation – об'явлення

В англійській мові в таких словах наголос іноді може ставитися на різних складах, наприклад: television – television.

4. Наголос на третьому складі з кінця.

В яких випадках Приклад
У словах, що закінчуються на –cy, -ty, -phy і –gy. democracy – демократія
dependability – надійність
photography – фотографія
geology – геологія
У словах, що закінчуються на –al. critical – критичний
geological – геологічний

5. Складні слова (слова, що складаються з двох частин).

  Приклад
У складних іменниках наголос ставиться на першій частині. blackbird – чорний дрізд
greenhouse – теплиця
У складних прикметників наголос ставиться на другій частині. bad-tempered – дратівливий
old-fashioned – старомодний
У складних дієслів наголос ставиться на другій частині. to understand – розуміти
to overflow – заливати