Найчастіше прикметники можуть використовуватися без іменників.

Позначення всіх представників категорії, класу людей

Прикметник, вжитий разом з певним артиклем, використовується для позначення цілої групи людей будь-якої категорії або класу. Приклади таких прикметників: the unemployed – безробітні, the rich – багаті, the poor – бідні, the young – молоді, the old – старі, і т. п.

Наприклад:
The government should do something for the poor.
Уряд має що-небудь зробити для бідних.

Зверніть увагу, що такі прикметники завжди мають форму множини. The rich позначає всіх багатих людей. Аналогічно, the young позначає всіх молодих людей. Як правило, прикметники у такому значенні не вживаються без артикля the.

Наприклад:
Blessed are the meek. (А НЕ Blessed are meek.)
Щасливі ті, хто з лагідною душею.

Такі прикметники не можуть вживатися в присвійному відмінку (із закінченням 's):

The problems of the old should be properly addressed. = Old people's problems should be properly addressed. (А НЕ The old's problems should be properly addressed.)
Слід серйозно підійти до проблем літніх людей.

В деяких сталих висловах прикметник з артиклем the може мати форму однини. Приклади: the accused – обвинувачений, the former – перший (з двох названих), the latter – останній (з двох названих), the deceased – покійний, та ін

Наприклад:
The accused was released on bail.
Обвинувачений був випущений під заставу.

Зверніть увагу, що такі прикметники можуть також мати форму множини.

Абстрактні поняття, явища

Прикметники можуть вживатися разом з визначеним артиклем для опису будь-яких абстрактних понять або явищ.

Наприклад:
She doesn't believe in the supernatural.
Вона не вірить в надприродне.

The future is unknown to us.
Нам невідомо майбутнє.

Прикметники, що позначають національну приналежність

Прикметники, що позначають національну належність, і закінчуються –sh або –ch, не можуть використовуватися з артиклем the без іменників. Приклади таких прикметників: Irish, Welsh, English, British, Spanish, French, і ін

Наприклад:
The Irish are proud of their sense of humor.
Ірландці пишаються своїм почуттям гумору.

Зверніть увагу, що вирази the Irish - ірландці, the English - англійці, і ін., мають форму множини. Відповідними формами однини будуть an Irishman - ірландець, або an Englishwoman - англійка, і ін