Вправи по темі:
Урок початкового рівня "утворити прислівники"
Помилки при вживанні прислівників

Прислівник – це частина мови, яка вказує на ознаку дії або на обставини протікання дії. Прислівник визначає дієслово, прикметник або інший прислівник і показує, як, де, коли і яким чином дія відбувається.

Наприклад:
The dog barks loudly.
Собака голосно гавкає. (Як гавкає собака? – Голосно.)

Англійські прислівники, в більшості випадків, утворюються шляхом додавання до прилагательному закінчення -ly, наприклад: nice – nicely, quick – quickly, beautiful – beautifully і тощо

Зверніть увагу на орфографічні зміни при утворенні прислівників таким чином:

- невимовна "e" в словах true, due, whole опускається, наприклад:

true – truly (вірний – вірно)

- літера "y" на кінці прикметника в мові замінюється на "i", наприклад:

happy – happily (щасливий – щасливо)

- якщо прикметник закінчується на літери -le наступними за приголосної, то говіркою вони опускаються, наприклад:

sensible – sensibly (розсудливий – розсудливо)

- якщо прикметник закінчується на -ll, то до прислівника достатньо додати лише "y, наприклад:

full – fully (повний – цілком)

Якщо прикметник закінчується на -ic, прислівник від нього утворюється шляхом додавання закінчення -ally, наприклад: basic – basically, dramatic – dramatically і тощо
Виняток: public – publicly.

Деякі прислівника в англійській мові мають таку ж форму, як і прикметники, наприклад: enough (достатній – достатньо), fast (швидкий – швидко), daily (щоденний – щоденно), late (пізній – пізно), early (ранній – рано), hard (важкий – важко) і т. п.

См. також:
Прикметники, що мають форму прислівників
Правопис: освіта прислівників