Вправи по темі:
Помилки при вживанні прикметників

Прикметник – це частина мови, позначає ознаку предмета, наприклад: clever – розумний, beautiful – красивий, green – зелений, hungry – голодний, brave – сміливий. Прикметники використовуються для опису людей, предметів, подій і т. п. Прикметники в англійській мові часто використовуються в поєднанні з іменниками і займенниками.

Наприклад:
He wore gray trousers.
Він носив сірі штани.

You are very kind.
Ви дуже добрі.

She is a beautiful woman.
Вона красива жінка.

They are honest people.
Вони чесні люди.

This is a wooden table.
Це дерев'яний стіл.

Sugar is sweet.
Цукор солодкий.

Місце прикметників у реченні

У більшості випадків англійські прикметники в реченні ставляться в двох місцях:

- перед іменником (як визначення):

His new tutor is an old lady.
новий репетитор – літня жінка.

He is a clever boy.
Він розумний хлопчик.

після be, seem, look, та інших дієслів-зв'язок (у якості присудок в складі підмета):

I am glad to meet you.
Радий з вами познайомитися.

You don't look happy to see me.
Ви не дуже-то раді мене бачити.

The milk turned sour.
Молоко скисло.