Інфінітив - це базова, неособиста форма дієслова. Ознакою інфінітива в английскій мові є частинка to, наприклад: (to) go, (to) be, (to) ask, (to) fight, (to) understand, (to) walk.

Англійський інфінітив поєднує в собі ознаки дієслова і в деякій мірі іменника. Останнє виражається в тому, що інфінітив може виступати в реченні в ролі підмета, додатка, присудок, визначення, обставини і деяких інших.

Наприклад:
To learn is important.
Вчення важливо. (Інфінітив виконує функцію підмета.)

The most important thing is to learn.
Найважливіше це вчитися. (Інфінітив виконує функцію присудок.)

He wants to learn.
Він хоче вчитися. (Інфінітив виконує функцію доповнення.)

Негативні форми інфінітива утворюються шляхом додавання негативної частинки not до інфінітива.

Наприклад:
I decided to invite them. – I decided not to invite them.
Я вирішив їх запросити. – Я вирішив їх не запрошувати.

Форми інфінітива в англійській мові

Існує кілька форм інфінітива в англійській мові, які детально розглянуті нижче. Щоб краще зрозуміти різницю між перерахованими формами інфінітива, необхідно мати гарне уявлення про часи і стани в англійській мові.

Continuous Infinitive / Progressive Infinitive

Спосіб утворення: (to) + be + дієприкметник теперішнього часу

Приклади: (to) be writing, (to) be reading, (to) be walking, і т. п.

Continuous Infinitive (також званий Progressive Infinitive) використовується, щоб показати, що дії чи події будуть відбуватися в момент мовлення.

Наприклад:
I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
Так сталося, що я чекав автобус, коли сталася аварія.

You must be joking..
Ти, напевно, жартуєш.

Perfect Infinitive

Спосіб утворення: (to) have + дієприкметник минулого часу

Приклади: (to) have received, (to) have broken, (to) have seen, і т. п.

Perfect Infinitive може використовуватися в тих же ситуаціях, в яких використовується минулий час, або часи групи Perfect (див. часи дієслова).

Наприклад:
I am happy to have left school. (= I am happy that I have left school.)
Я радий, що закінчив школи.

You seem to have annoyed him. (= It seems that you have дратує him.)
Здається, ти йому дошкулив.

It is nice to have finished work. (= It is nice that I have finished work.)
Приємно закінчити роботу.

Perfect Infinitive часто використовується, щоб описати нездійсненні дії в минулому часі.

Наприклад:
If you had a bit run faster, you would have won.
Якщо б ти біг трохи швидше, ти б виграв.

You should have told me you were coming.
Потрібно було мені сказати, що ти прийдеш.

Passive Infinitive

Спосіб утворення: (to) be + дієприкметник минулого часу

Приклади: (to) be given, (to) be seen, (to) be loved, і т. п.

Passive Infinitive має те ж значення, що і звичайні дієслова в Passive Voice (див. пасивний стан).

Наприклад:
Everybody wants to be loved.
Всі хочуть, щоб їх любили.

There is a lot of work to be done.
Потрібно виконати багато роботи.

She ought to be told about it.
Їй слід про це сказати.

Perfect Passive Infinitive

Спосіб утворення: (to) + have been + дієприкметник минулого часу

Perfect Passive Infinitive має те ж значення, що і звичайні дієслова в Passive Voice (див. пасивний стан).

Наприклад:
They were lucky – they could have been killed.
Їм пощастило – їх могли б і вбити.

Perfect Continuous Infinitive / Perfect Progressive Infinitive

Спосіб утворення: (to) have been + дієприкметник теперішнього часу

Приклади: (to) have been crying, (to) have been wanting, і т. п.

Perfect Continuous Infinitive (так званий Perfect Progressive Infinitive використовується у часи групи Perfect Continuous (див. часи дієслова).

Наприклад:
We have been waiting for ages.
Ми чекаємо вже цілу вічність.

How long have you been living here?
Скільки ви тут вже живете?

Використання інфінітива без частки to

Зазвичай інфінітив в англійській мові використовується з часткою to. Але в деяких випадках інфінітив вживається без частки to. Такі випадки розглянуті нижче.

1. Після модальних дієслів:

We can manage it.
Ми з цим впораємося.

We must get someone to paint the roof.
Потрібно попросити кого-небудь пофарбувати нам дах.

You may go now.
Можете йти.

2. Після модальних конструкцій (would rather, had better:

You had better consult a doctor.
Вам краще сходити до лікаря.

I would rather go alone.
Я б вважав за краще піти один.

3. Після дієслова do, яке використовується в якості підсилювального дієслова:

I do admit that I was wrong.
Так, я визнаю, що був не правий.

But you did say that!
Але ж ти сказав це!

4. З дієсловом let у значенні "дозволяти" або спонукальних Реченнях:

Let him go.
Відпусти його.

Let me help you with the translation.
Дозволь тобі допомогти з перекладом.

5. У сполученнях з дієсловами сприйняття to see, to hear, to watch та ін., якщо вони не стоять у пасивному стані:

I saw her light the lamp.
Я побачив, як вона запалила лампу.

We heard her sing a song.
Ми почули, як вона співає пісню.

We watched them play.
Ми спостерігали за тим, як вони грають.

6. Після дієслова make у значенні "змушувати", якщо він не стоїть в пасивному стані:

Вони made me wait.
Вони змусили мене чекати.

He made me come.
Він змусив мене прийти.

7. Після дієслова help допускається опускати частку to:

She helped the child (to) lift the box.
Вона допомогла дитині підняти ящик.

Якщо у випадках 5-7 використовується пасивний стан, то частинка to обов'язкова:

She was heard to sing a song.
Чули, як вона співала пісню.

She was made to pay back the money.
Її змусили виплатити гроші.

He was helped to lift the box.
Йому допомогли підняти ящик.

8. Після спілок and, or, except, but, than, as і like у разі, коли вони використовуються для з'єднання двох инфинитивів:

It is as easy to smile as frown.
Посміхатися так само легко, як і хмуритися.

Do you want to have lunch now or wait till later?
Ви хочете пообідати зараз, чи почекати?

We had nothing to do except look at the cinema posters.
Нам нічого було робити, окрім як дивитися на афіші фільмів.

9. Після why і why not в питанні:

Why pay more at other shops? We have the lowest prices.
Навіщо платити більше в інших магазинах? У нас найнижчі ціни.

Why not make it up with him?
Чому б не вибачитися перед ним?

Див. також:
Чи можна розділяти інфінітив

Більш детально інфінітив та його вживання розглянуто у розділі вживання герундія та інфінітива.