Для передачі надії, бажання або наміри у непрямій мові після відповідного дієслова повідомлення використовується конструкція that + підрядне речення або to + інфінітив.

Наприклад:
He said, "I will pay you the money tomorrow." – He promised to pay me the money the next day. = He promised that he would pay me the money the next day.
Він сказав: «Я віддам тобі гроші завтра». – Він пообіцяв віддати мені гроші на наступний день.

Зазвичай для передачі надій, бажань, намірів використовуються слова promise – обіцяти, hope – сподіватися, expect – розраховувати, propose – пропонувати, threaten – погрожувати, guarantee – гарантувати, swear – клястися, та ін

Наприклад:
"I will be back by lunchtime," he said. – He promised to be back by lunchtime. = He promised that he would be back by lunchtime.
«Я повернуся до обіду», сказав він. – Він пообіцяв повернутися до обіду.

"We would arrive in London before nightfall," they said. – They hoped to arrive in London before nightfall. = They hoped that they would arrive in London before nightfall.
«Ми прибудемо в Лондон до настання ночі», сказали вони. – Вони сподівалися прибути в Лондон до настання ночі.

"Give me the money or I will shoot you," he said. – He threatened to shoot me if I didn't give him the money. = He threatened that he would shoot me if I didn't give him the money.
«Давай гроші, то я тебе пристрелю», сказав він. – Він пригрозив мені, що пристрелить мене, якщо я не дам йому гроші.

Правила зміни займенників, часів дієслів, прислівників часу і місця, дивіться у розділі стверджувальні речення у непрямій мові.