Модальне дієслово dare може вживатися як дієслово.

У дієслова dare є дві форми: dare – теперішній час, і dared – минулий час. Він означає "насмілюватися зробити що-небудь". В сучасній англійській мові він вживається часто зустрічається, головним чином, у питаннях, що починаються з how і в негативних реченнях.

Наприклад:
How dare she come here?
Як сміє вона сюди приходити?

He dared not look at her.
Він не смів подивитися на неї.

У правильного дієслова dare є всі форми, включаючи неособисті. Він має те ж значення, що і недостатній dare, і зустрічається головним чином в негативних реченнях.

Наприклад:
Nobody dared to ask him about it.
Ніхто не насмілювався запитати його про це.

I knew that he had never dared to come to their house since that incident.
Я знав, що після цього випадку він так і не наважився прийти до них в будинок.

Після правильного дієслова dare інфінітив завжди вживається з часткою to.