Як у українській, так і в англійській мові прикметники мають три ступені порівняння: позитивний, вищий і найвищий.

Позитивна ступінь прикметників в англійській мові використовується в наступних конструкціях:

as … as"так(ий) ж … як і", "однаковий", і т. д.

Наприклад:
Jane is as tall as Джон.
Джейн такого ж зросту, і Джон. (= Джейн і Джон одного зросту.)

not as … as / not so … as – "не такий …".

Наприклад:
John is not as tall as Arnie.
Джон не такий високий як Арні.

Порівняльний і високий ступеня прикметників в англійській мові утворюються двома способами.

У першому випадку, якщо прикметник є односкладовим, тобто складається з одного складу (наприклад, clean, new, cheap) або з двох, де другий склад закінчується на –y або -er, то ступені порівняння таких прикметників утворюються додаванням закінчень -er і -est.

Позитивний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь
clean - чистий cleaner – чистіше the cleanest – найчистіший

Зверніть увагу на орфографічні зміни при утворенні ступенів порівняння односкладових прикметників:

- невимовна "e" на кінці опускається, наприклад:

late – later – the latest

- якщо слово закінчується на y, перед якою слід приголосна, то "y" змінюється на "i", наприклад:

easy – easier – the easiest

- якщо слово закінчується на приголосну, перед якою слід коротка ударна голосна, то кінцева приголосна подвоюється, наприклад:

hot – hotter – the hottest

У другому випадку, якщо прикметник складається з трьох і більше складів, або з двох складів, де другий склад закінчується не на y і -er, то ступені порівняння таких прикметників утворюються за допомогою слів more і most.

Позитивний ступінь Високий ступінь Найвищий ступінь
difficult -
важкий
more difficult -
більш важкий
the most difficult -
найважчий

Деякі прикметники можуть утворюватися обома способами, наприклад:

narrow – narrower/more narrow – the narrowest/the most narrow
shallow – shallower/more shallow – the shallowest/the most shallow
quiet – quieter/more quiet – the quietest/the most quiet

Зверніть увагу на те, що прикметнику в найвищому ступені передує певний артикль the. Цьому існує цілком логічне пояснення – чудова ступінь виділяє предмет чи поняття з ряду йому подібних завдяки максимальній наявності тієї чи іншої ознаки. Отже, ми говоримо практично про єдину в своєму роді (або групі) предмет.

Перед прикметниками в порівняльної ступеня можливе вживання підсилювальних слів much, a lot, far – у значенні "набагато", "набагато", і т. п., a little, a bit, slightly – у значенні "не(на)багато", "трохи", і т. п.

Наприклад:
Let's go by plane. It's much faster and much more comfortable.
Давайте полетимо літаком. Так набагато швидше і набагато зручніше.

My brother is a little taller and slightly more intelligent than yours.
Мій брат трохи визий і трохи розумніші твого.

Повторення прикметників в порівняльної ступеня означає тривалість або продовження (в подібних випадках аналогічну функцію виконує українське "все"), наприклад:

More and more people were coming.
Люди все  підходили і підходили.

He was getting older and older.
Він стає все старше.

Перед прикметником в порівняльної ступеня можливе вживання невизначених займенників any і ні, наприклад:

This report wasn't any better than the previous one.
Ця доповідь була нітрохи не краще попередньої.

You are no better than me.
Ти нічим не краще за мене.

Якщо ви хочете підкреслити залежність дії одного від іншого, можна використовувати вираз the + прикметник у порівняльному ступені + the + прикметник в порівняльному ступеня, яке перекладається як "чим … тим", наприклад:

The sooner you'll start the sooner you'll finish.
Чим швидше ви почнете, тим швидше закінчите.

The richer you are the more difficult your life is.
Чим багатші, тим складніше ваше життя.

Зверніть увагу на наступні прикметники, ступені порівняння яких утворюються інакше, ніж зазначено вище. Ці прикметники та їх похідні потрібно просто запам'ятати.

Позитивна ступінь Вища ступінь Найвища ступінь
good - хороший better - краще the best – найкращий
bad - поганий worse - гірше the worst – найгірший
little - маленький less - менше the least – найменший
much - багато more - більше the most – більше всього
far – далекий, далекий farther - більш далекий (про відстані)
further - подальший (в переносному значенні)
the farthest - самий далекий (про відстані)
the furthest - найдальший (і в прямому і в переносному сенсі)
late - пізній later - більш пізній

the latter - останній (з двох перерахованих)
the latest – пізній, останній (за часом)
the last - останній по порядку, минулий
near - близький nearer - більш близький the nearest - найближчий у значенні відстані
the next - наступний по порядку, майбутній
old - старий older - старше
elder (старший в родині)
the oldest - найстаріший, найстарший
the eldest - самий старший у родині