Співвідносні сполучники в англійській мові це сполучники, які складаються з двох частин, які протиставляють одну частину речення інший.

Нижче наведені деякі найбільш уживані, співвідносні сполучники.

Either...or (чи...чи, або...або)

He is either тут or there.
Він або тут або там.

You must either obey my instructions or quit.
Або виконуйте мої вказівки, або звільняйтеся.

Either you or he will have to do it.
Або тобі, або йому доведеться це зробити.

Neither...nor (ані...ані)

He is neither тут nor there.
Вони ані тут, ані там.

I will neither obey your instructions nor quit.
Я не буду ані виконувати ваші вказівки, ані звільнятися.

Neither he nor I will do it.
Ані, він ані я не будемо цього робити.

Not only...but also (не тільки...але й)

They not only looted the shop, but also set it on fire.
Вони не тільки пограбували магазин, але й підпалили його.

Not only Alice, but Mary also came.
Прийшла не тільки Еліс, але й Мері.

He відвідали not only Europe but also America.
Він побував не тільки в Європі, але й в Америці.

Зверніть увагу, що also іноді може опускатися:

She was not only beautiful but intelligent. (= She was not only beautiful but also intelligent.)
Вона була не тільки красивою, але й розумною.

Whether...or (чи...чи...)

I don't know whether I should stay or leave.
Не знаю, чи мені залишитися, чи піти.

Whether he comes or not makes no difference at all.
Чи прийде він чи ні, це зовсім не має значення.

Both...and (як...так і, і...і)

She is both beautiful and intelligent.
Вона і красива, і розумна.

He is both educated and cultured.
Він і освічений, і культурний.

Both John and Peter participated in the program.
І Джон, і Пітер взяли участь у програмі.

So...that (настільки...що, такий...що)

She was so tired that she could not walk.
Вона була настільки втомленою, що не могла йти.

The officer was so corrupt that he had to be sacked.
Офіцер був такий корумпований, що довелося звільнити.