Спосіб утворення Future Perfect

shall / will + have + дієприкметник минулого часу

Наприклад:
You will have perfected your English by the time you come back from the U. S.
Ти вдосконалиш свою англійську до того часу, як повернешся з США.

Will you have perfected your English by the time you comeback from the U. S.?
Ти вдосконалиш свою англійську до того часу, як повернешся з США?

You will not have perfected your English by the time you come back from the U. S.
Ти не вдосконалиш свою англійську до того часу, як повернешся з США.

Відмінювання дієслів у Future Perfect

Кількість Особа Позитивна форма Негативна форма Вопросительная форма
однини. 1 I shall / will have stopped. I shall / will not have stopped. Shall / will I have stopped?
2 You will have stopped. You will not have stopped. Will you have stopped?
3 He will have stopped.
She will have stopped.
It will have stopped.
He will not have stopped.
She will not have stopped.
It will not have stopped.
Will he have stopped?
Will she have stopped?
Will it have stopped?
множ. 1 You will have stopped. You will not have stopped. Will you have stopped?
2 We shall / will have stopped. We shall / will not have stopped. Will / shall we have stopped?
3 They will have stopped. They will not have stopped. Will they have stopped?

Вживання Future Perfect

Дія, яка буде закінчена до певного моменту або іншої дії в майбутньому

Future Perfect описує дію, яка вже буде завершеною до певного моменту в майбутньому, або до того, як почнеться інша дія, при цьому часто можуть вживатися такі вирази часу, як, наприклад: by the time … - до того моменту часу, як …; by that time, by then - до цього часу, до того часу; before – перш, ніж; after – після того, як; і т. п.

Наприклад:
By next November, I will have received my promotion.
До наступного листопада я отримаю підвищення.

By the time he gets home, she will have cleaned the entire house.
До того часу, коли він прийде додому, вона приберется у всьому будинку.

I will not have finished this test by 3 o'clock.
Я не закінчу цей тест до 3 годин.

Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
Вона вже зможе спілкуватися на китайській, до того, як переїде в Пекін?

Sam will probably have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.
Швидше за все, Сем закінчить план до того, як він піде після полудня.

By the time I finish this course, I will have taken ten tests.
До того моменту, коли я закінчу цей курс, я пройду десять тестів.

How many countries will you have visited by the time you turn 50?
Скільки ти країн відвідаєш до того часу, коли тобі виповниться п'ятдесят років?

Зверніть увагу, що дії у придаткових реченнях (такі дії виділені курсивом) виражені в Simple Present, а не в Future Simple. Це пояснюється тим, що ці дії перебувають у придаткових реченнях часу, в яких не використовується майбутній час (див. пояснення нижче).

Тривала дія, яка завершиться до певного моменту або іншої дії в майбутньому

Future Perfect вживається з дієсловами нетривалої групи з дієсловами змішаної групи, які не можуть використовуватися у тривалому часі, для позначення тривалої дії, яке завершиться до певного моменту або іншої дії в майбутньому. Ця дія могла початися ще в минулому, і може тривати аж до зазначеного моменту в майбутньому, або воно може початися лише в майбутньому, і закінчитися до іншого моменту в майбутньому.

Наприклад:
I will have been in London for six months by the time I leave.
Я буду перебувати у Лондоні шість місяців до того моменту, коли я його покину.

By Monday, Susan will have had my book for a week.
До понеділка Сьюзан буде тримати мою книгу вже тиждень.

Незважаючи на те, що використання Future Perfect в даному значенні обмежено дієсловами нетривалої групи і дієсловами змішаної групи, які не можуть використовуватися у тривалому часі, дієслова live, work, teach і study теж іноді можуть використовуватися таким чином, хоча вони і є дієсловами нетривалої групи.

Майбутній час не вживається в придаткових реченнях часу

Future Perfect, як і всі майбутні часи, не використовується в придаткових Реченнях, що починаються з прислівників часу, як, наприклад: when - коли; while – коли, поки; before - до; after - після; by the time – до того часу, як; as soon as – як тільки; if - якщо; unless – якщо не; і т. п. Замість Future Perfect в такому випадку використовується Present Perfect.

Наприклад:
I am going to see a movie when I will have finished my homework. (Невірно.)
I am going to see a movie when I have finished my homework. (Вірно.)
Я подивлюся фільм, коли закінчу свої домашні завдання.