Модальне дієслово have got to (іноді називають модальною конструкцією) використовується для вираження обов'язків і необхідності.

Наприклад:
Drivers have got to get a license to drive a car in the US.
В США для того, щоб водити автомобіль, потрібно отримати водійські права. (Виражає необхідність.)

I have got to be at work by 8:30 am.
Я маю бути на роботі до 8.30 ранку. (Виражає обов'язок.)

Використання модального дієслова have got to в теперішньому, минулому і майбутньому часі

У більшості випадків використання модальних дієслів у минулому і майбутньому часі відрізняється від інших дієслів. У нижчеподаній таблиці показано вживання модального дієслова have got to в різних ситуаціях.

Використання Стверджувальні форми
1. Теперішній
2. Минулий
3. Майбутній
Негативні форми
1. Теперішній
2. Минулий
3. Майбутній
Синоніми
have got to
у значенні необхідності
1. People have got to be on time if they want to get a seat in the crowded theater.
Відвідувачам потрібно приходити вчасно, якщо вони хочуть встигнути зайняти вільне місце в переповненому театрі.

2. Змінюється на "have to
You had to be on time if you wanted to get a seat in the crowded theater.
Потрібно було приходити вчасно, щоб встигнути зайняти вільне місце в переповненому театрі.

3. You have got to be there on time tonight if you want to get a seat in the crowded theater.
Потрібно прийти вчасно, щоб встигнути зайняти вільне місце в переповненому театрі.
1. Змінюється на "have to
People don't have to be there on time to get a seat.
Відвідувачам необов'язково приходити вчасно, щоб зайняти місце.

2. Змінюється на "have to
You didn't have to be there on time to get a seat.
Необов'язково було приходити вчасно, щоб зайняти місце.

3. Змінюється на "have to
You won't have to be there on time to get a seat.
Необов'язковоприходити вчасно, щоб зайняти місце.
have to, must
have got to
у значенні зобов'язання в майбутньому
  haven't you got to be there by 7:00?
Хіба ти не повинен бути там до 7 годин?

haven't you got to finish that project today?
Хіба ти не повинен закінчити цей проект сьогодні?

Have got to використовується, головним чином, у питаннях про зобов'язання у майбутньому.
Have got to також може використовуватися в стверджувальних реченнях, але досить рідко.
don't you have to