Нижче наведено лише деякі, найбільш вживані конструкції "іменник + прийменник", за якими слід герундій.

Іменник + прийменник Приклад
addiction to
пристрасте до (як правило, до чого-небудь поганого)
His addiction to surfing the Internet is a problem.
Його пристрасть до інтернету стає проблемою.
advantage of
перевага
He has the advantage of speaking English fluently.
У нього є перевага у тому, що він вільно говорить по-англійськи.
anxiety about
занепокоєння, тривога про, хвилювання про
Her anxiety about speaking in public caused her to lose the job.
Із-за хвилювання говорити перед публікою вона втратила роботу.
belief in
віра в
His belief in not harming animals was something he learned from his mother.
Його вірі в те, що не можна шкодити тваринам, він навчився у своєї матері.
dedication to
відданість, втаємниченість
His dedication to teaching was impressive.
Його відданість навчанню була вражаючою.
delay in
затримка в
The delay in processing the visa caused problems.
Затримка в обробці візи викликала проблеми.
devotion to
відданість
His devotion to biking allowed him to win the competition.
Його відданість їзді на велосипеді дозволила йому виграти змагання.
experience in
досвід в
She has a great deal of experience in introducing new products to international markets.
У неї багато досвіду в тому, що стосується впровадження нових продуктів на міжнародні ринки.
(З іменником experience герундій іноді використовується без прийменника in, наприклад, фраза “Experience introducing new Products” – “Досвід впровадження нових продуктів” теж є допустимою.)
fear of
страх, боязнь
His fear of flying made travel difficult.
З-за його боязні літати переліт бути важким.
fondness for
любов до
Her fondness for traveling led to her career in the travel industry.
Її любов до подорожей привела її до роботи в області туризму.
habit of
звичка
His habit of smoking in restaurants caused many problems in California.
Його звичка палити у ресторанах заподіяла йому багато проблем в Каліфорнії.
interest in
інтерес в
Her as a career pilot evolved out of her interest in flying.
Її кар'єра пілота розвивалася через її прагнення літати.
knowledge of
знання
Her knowledge of climbing helped her during the competition.
Знання скелелазіння допомогло їй під час змагань.
love of
любов до
His love of singing developed when he was a child.
Його любов до співу розвинулася коли він був дитиною.
memory of
пам'ять, спогад
Their memories of traveling in Africa will stay with them forever.
Спогади про подорож в Африці назавжди залишаться з ними.
preference for
перевагу
I think his preference for speaking his native language is natural.
Мені здається, що те, що він воліє говорити рідною мовою, природно.
process of
процес, хід, протягом
The process of painting such a large mural is more complicated than you might think.
Намалювати таку велику фреску набагато складніше, ніж здається.
reaction to
реакція на
His reaction to winning the prize was quite funny.
Його реакція на те, що він отримав приз, була дуже цікавою.
reason for
причина, підстава, привід для
The main reason for taking the course is to improve your language skills.
Головною причиною для проходження цих курсів є практика мови.
regret for
жаль, каяття за
The criminal's regret for committing the crime did not convince the judge.
Каяття злочинця за скоєння злочину не переконав суддю.
report on
доповідь, повідомлення на
The magazine's report on choosing the right car was not well researched.
Стаття в журналі про виборі правильного автомобіля була погано підготовлена.
reputation for
репутація за
Her reputation for lying is well known.
Її репутація брехуна добре відома.
responsibility for
відповідальність за
His responsibility for completing the project on time was acknowledged by the company.
Його відповідальність за те, що проект був завершений вчасно, була оцінена компанією.
story about
історія, розповідь про
I don't know if I believe his story about seeing a UFO.
Не знаю, чи вірю я в його історію про те, як він бачив НЛО.
talent for
талант до
His talent for learning languages was impressive.
Його талант до вивчення мов дуже вражав.