Способи показують, як мовець розглядає дію по відношенню до дійсності.

В англійській мові, так само як і в українській, існують три способу:

1. Дійсний спосіб (Indicative Mood) показує, що мовець розглядає дію як реальний факт, що відноситься до теперішнього, минулого або майбутнього.

Наприклад:
Brazil produces good coffee.
Бразилія виробляє хорошу каву.

The table is made of wood.
Стіл зроблений з дерева.

2. Умовний спосіб (Subjunctive Mood) показує, що мовець розглядає дію не як реальний факт, а як передбачуване, бажану або можливу дію при наявності яких-небудь умов.

Наприклад:
She insisted that he take the dog for a walk.
Вона наполягала на тому, щоб він вигуляв собаку.

I wish you were here.
Як шкода, що тебе тут немає.

3. Наказовий спосіб (Imperative Mood) виражає волю мовця, спонукання до вчинення дії, прохання або наказ мовця.

Наприклад:
Stop!
Припини!

Come in!
Заходь!

Put the book on the table.
Поклади книгу на стіл.

Do these exercises by tomorrow.
Зроби ці вправи до завтрашнього дня.