Модальне дієслово need вживається як недостатнє і як правильне дієслово.

Need в якості правильного дієслова

В якості правильного дієслова need означає "вимагатися", "потребувати". Правильне дієслово need вживається як звичайне дієслово (приймає закінчення –s у формі третьої особи однини, приймає закінчення –ed у формі минулого часу, питальні та заперечні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова, тощо). Після правильного дієслова need слід інфінітив з часткою to.

Наприклад:
One needs to be punctual.
Потрібно бути пунктуальним.

He needed some more time to decide the question.
Йому потрібно було ще час, щоб вирішити питання.

Do you need to go now?
Тобі зараз потрібно йти?

I don't need to talk to him.
Мені не потрібно з ним розмовляти.

Need як недостатнє дієслова

як недостатнього дієслова need має тільки форму теперішнього часу і вживається тільки в питальних і заперечних реченнях зі значенням необхідності вчинити дію або відсутності такої.

Наприклад:
You need not work today.
Тобі не потрібно працювати сьогодні.

Need I go now?
Мені потрібно йти зараз?

Need we reserve seats?
Нам потрібно забронювати місця?

Після недостатнього дієслова need слідує інфінітив без частки to, і він не приймає закінчення –s у формі третьої особи однини.

Наприклад:
He need not wait. (А НЕ He needs not wait.)
Йому нема чого чекати.

You need not come.
Тобі нема чого приходити.

Питальні та заперечні речення з недостатнім дієсловом need утворюються без допомоги допоміжних дієслів.

Наприклад:
Need I come again? (А НЕ Do I need come again?)
Мені потрібно приходити ще раз?

Need в якості недостатнього дієслова рідко використовується в американській англійській, замість нього частіше вживають дієслово have to.

Вживання модального дієслова need

Need як недостатнє дієслово може використовуватися, щоб запитати дозволу, або дати дозвіл. Воно не використовується для опису звичайних, звичних, регулярних дій.

Порівняйте:
You need not work today.
Тобі не потрібно сьогодні працювати. (Need вживається як недостатнє дієслово, воно описує окремий випадок.)

You don't need to work on Sundays.
Тобі не потрібно працювати по неділях. (Need вживається як правильне дієслово, воно описує загальний випадок.)

You need not pay for this call.
Тобі не потрібно платити за цей дзвінок. (Need вживається як недостатнє дієслово, воно описує окремий випадок.)

In most countries, you don't need to pay for emergency calls.
У більшості країн не потрібно платити за екстрені виклики. (Need вживається як правильне дієслово, воно описує загальний випадок.)

Need не використовується в негативних питаннях:

Need I wait any longer?
Мені ще скільки чекати?

Need he come again?
Йому потрібно приходити ще раз?

Якщо відповідь на питання з дієсловом need негативна, потрібно сказати "No, he need not", або "No, you need not". Але якщо відповідь позитивна, використовується дієслово must: "Yes, he must", або "Yes, you must".

Need not + перфектний інфінітив

Структура need not + перфектний інфінітив показує, що було скоєно непотрібну дію.

Наприклад:
They need not have come all this way.
Їм не потрібно було приходити сюди. (Вони прийшли сюди, але в цьому не було необхідності.)

We need not have waited for his approval.
Нам не потрібно було чекати його схвалення. (Ми чекали його схвалення, але в цьому не було необхідності.)

You need not have bought a new car.
Не потрібно було купувати нову машину.

You need not have paid for that call.
Не потрібно було платити за цей дзвінок.

Зверніть увагу, що need not have - означає не те ж саме, що did not need to. Використання did not need to лише показує, що необхідність у вчиненні дії не було, при цьому не важливо було воно скоєно насправді, чи ні.

Порівняйте:
I need not have bought the book.
I а't need to buy the book.
Мені не потрібно було купувати книгу.

Обидва англійських речення вище переводяться на українську мову однаково, проте у першому реченні підкреслюється те, що книга була куплена, хоча в цьому не було необхідності, у другому ж реченні лише підкреслюється відсутність необхідності в покупці книги, і невідомо, чи вона була куплена насправді.

Need + дієприкметник теперішнього часу

В британській англійській після need може використовуватися "-ing"-форма дієслова. Вживання такої структури має те ж значення, що і вживання дієслова у формі посивного стану.

Наприклад:
Your hair needs washing. (= Your hair needs to be washed.)
Твоє волосся потрібно помити.

The carpet needs cleaning. (= The carpet needs to be cleaned.)
Килим потрібно почистити.

The roof needs repairing.
Дах потрібно полагодити.