Порядкові числівники в англійській мові позначають номер рахунку, і відповідають на питання "Який?"

Утворення порядкових числівників в англійській мові

Порядкові числівники утворюються шляхом додавання закінчення –th до кількісного числительному:

four – fourth (чотири – четвертий)
eleven – eleventh (одинадцять – одинадцятий)

Винятки:

one – first (один – перший)
two – second (два – другий)
three – third (три – третій)
five – fifth (п'ять – п'ятий)
eight – eighth (вісім – восьмою)
nine – ninth (дев'ять – дев'ятий)
twelve – twelfth (дванадцять – дванадцятий)

При утворенні порядкових числівників, закінчуються y (тобто всі числівники, що позначають десятки, починаючи з 20), кінцева y змінюється на i, і перед закінченням –th додається e:

eighty – eightieth (вісімдесят – вісімдесятий)
ninety – ninetieth (дев'яносто – дев'яностий)

Зверніть увагу, що в складних порядкових числівників закінчення –th має тільки остання цифра:

421st – four hundred and twenty first
5,111 th – five thousand, one hundred and eleventh

Коли порядкові числівники пишуться у вигляді числа, зазвичай додаються останні дві літери відповідного порядкового числівника:

first = 1st
second = 2nd
third = 3rd
fourth = 4th
twenty sixth = 26th
hundred and first = 101st

Вживання порядкових числівників в англійській мові

Порядкові числівники майже завжди вживаються з певним артиклем the. Іноді замість артикля може використовуватися особисте займенник.

Наприклад:
We are the first to answer.
Ми перші відповідаємо.

This is the second book.
Це друга книга.

This is my twenty first son.
Це мій двадцять перший син.

Коли порядкові числівники використовуються у складі придворного імені, титулу, то числівники в такому випадку зазвичай пишуться римськими цифрами. При вимові використовується певний артикль.

Наприклад:
Charles II – Charles the Second
Henry VIII – Henry the Eighth