Модальний дієслово ought to використовується для вираження рекомендації або ради, і має відтінок морального обов'язку або обов'язки. Дієслово ought to також може виражати ймовірність або припущення, особливо чогось заслуженого. Форма ought not to використовується для вираження ради не робити чого-небудь, хоча в американській англійській частіше використовуються менш формальні форми should not або had batter not.

Наприклад:
You ought to stop smoking.
Тобі слід кинути палити. (Виражає рекомендацію.)

Jim ought to get the promotion.
Джиму слід було б отримати підвищення. (Це очікується, на це розраховується, тому що Джим це заслужив.)

This stock ought to increase in value.
Цей товар має збільшитися у ціні. (Виражає ймовірність.)

Mark ought not to drink so much.
Марку не слід так багато пити. (Виражає пораду проти чого-небудь.)

Використання модального дієслова ought to в теперішньому, минулому і майбутньому часі

У більшості випадків використання модальних дієслів у минулому і майбутньому часі відрізняється від інших дієслів. У нижчеподаній таблиці показано вживання модального дієслова ought to в різних ситуаціях.

Використання Стверджувальні форми
1. Теперішній
2. Минулий
3. Майбутній
Негативні форми
1. Теперішній
2. Минулий
3. Майбутній
Синоніми
ought to
у значенні рекомендації, ради
1. Margaret ought to exercise more.
Маргарет слід більше займатися.

2. Margaret ought to have exercised more so she would be better prepared for the marathon.
Маргарет було більше займатися, тоді вона була б краще підготовлена до марафону.

3. Margaret ought to come to the fitness center with us tonight.
Маргарет слід піти сьогодні з нами у фітнес-центр.
1. Margaret ought not to exercise too much. It might cause injury.
Маргарет не слід так багато займатися, вона може травмуватися.

2. Margaret ought not to have run the marathon. She wasn't in good shape.
Маргарет не було бігти марафон, вона була не в формі.

3. Margaret ought not to stay at home in front of the TV. She should go to the fitness center with us.
Маргарет не слід залишатися вдома й дивитися телевізор. Їй слід піти з нами в фітнес-центр.
should
ought to
у значенні ймовірності, припущення
1. She ought to have the package by now.
Зараз вона має вже була отримати посилку.

2. She ought to have received the package yesterday.
Вона має отримати посилку вчора.

3. She ought to receive the package tonight.
Вона має отримати посилку сьогодні ввечері.
В негативній формі дієслово ought to використовується, головним чином, для вираження рекомендацій і порад (див. вище). should