Дієприкметник – це неособиста форма дієслова, яка поєднує властивості дієслова, прикметника і прислівника. Дієприкметник в англійській мові відповідає прикметнику і дієприкметнику в українській мові.

В англійській три види дієприкметників: дієприкметник теперішнього часу (Present Participle), дієприкметник минулого часу (Past Participle) і перфектний дієприкметник (Perfect Participle).

Дієприкметник теперішнього часу
Дієприкметник минулого часу
Перфектний дієприкметник
Причетні обороти

Дієприкметник теперішнього часу в англійській мові

Дієприкметник теперішнього часу утворюється додаванням закінчення -ing до базової формою дієслова (тобто до форми I), тому це дієприкметник також відомо як "-ing"-форма. Ця форма використовується:

- в тривалому (подовженому) часу, наприклад: I am speaking – я розмовляю;

- в якості прикметника, наприклад: the film is interesting – фільм цікавий;

- як герундія, наприклад: he is afraid of flying – він боїться літати.

Зверніть увагу на зміни у листі при утворенні цієї форми:

Правка Приклад
Якщо слово закінчується на одну "e", то вона опускається, однак, якщо слово закінчується на подвійну “e” (тобто -ee), то вона не опускається. come – coming
але: agree - agreeing
Якщо слово закінчується на приголосну, перед якою слід коротка ударна голосна, то приголосна подвоюється. sit - sitting
Якщо слово закінчується на "l", перед якою слід голосна, то "l" завжди подвоюється (зверніть увагу, що в американській англійській дане правило не дотримується). travel – travelling (BrE)
travel – traveling (AmE)
Якщо слово закінчується на "ie" "ie" замінюється на "y". lie - lying

Дієприкметник теперішнього часу може використовуватися для опису таких дієслів: come, go, sit, в цьому випадку воно ставиться безпосередньо після цих дієслів, наприклад:

The girl sat crying on the sofa.
Дівчинка сиділа на дивані і плакала.

Дієприкметник теперішнього часу також може використовуватися після дієслів сприйняття (feel, find, hear, listen to notice, see, smell, watch, і ін), якщо не потрібно підкреслювати, що дія було завершено, якщо ж потрібно показати, що дію виконано повністю, використовується інфінітив.

Наприклад:
I saw him leaving.
Я бачив, що він йшов. (тобто частина процесу, не повністю.)

I saw him leave.
Я бачив, що він пішов. (Дію виконано повністю.)

Крім того, дієприкметника теперішнього часу означає дію, одночасну із дією дієслова і використовується для скорочення або об'єднання Речень дійсній заставі з одним і тим же підметом, наприклад:

She left the house and свистів. = She left the house whistling.
Вона вийшла з дому, посвистуючи.

Дієприкметник минулого часу в англійській мові

Дієприкметник Дієприкметник минулого часу утворюється шляхом додавання закінчення -ed до базової формою дієслова (форма I), якщо це правильний дієслово. Для неправильних дієслів дивіться третю колонку в списку неправильних дієслів.

Ця форма використовується:

- у закінченому (здійснений) часу, наприклад: I have spoken – я поговорив;

- у пасивному стані, наприклад: the letter was written – лист написано;

- в якості прикметника, наприклад: I was bored to death – мені було страшенно нудно.

Зверніть увагу на зміну в листі при утворенні цієї форми:

Правка Приклад
Якщо слово закінчується на e, то додається лише закінчення d. love - loved
Якщо слово закінчується на приголосну, перед якою слід коротка ударна голосна, або якщо слово закінчується на l, перед якою слід голосна, то кінцева приголосна подвоюється. admit – admitted
travel - travelled
Якщо слово закінчується на y "y" замінюється на "i". hurry - hurried

Дієприкметник минулого часу також використовується для скорочення або об'єднання речень у пасивному стані з одним і тим же підметом, наприклад:

The boy was given an apple. He stopped crying. = Given an apple, the boy stopped crying.
Хлопчику дали яблуко і він перестав плакати.

Перфектний дієприкметник в англійській мові

Перфектний дієприкметник може використовуватися для активного і пасивного стану..

Перфектний дієприкметник дійсного стану утворюється наступним чином:

having + дієприкметник минулого часу

Наприклад:
Having cooked, he set the table.
Закінчивши куховарити, він накрив на стіл.

Перфектний дієприкметник пасивного стану утворюється наступним чином:

having been + дієприкметник минулого часу

Наприклад:
Having been cooked, the food looked delicious.
Коли їжа була приготовлена, вона виглядала дуже смачно.

Перфектний дієприкметник може використовуватися для скорочення або об'єднання речень з одним підметом, якщо:

- Одну дію (дія, де використовується перфектний дієприкметник) закінчується до настання наступного дії, наприклад:

She bought a bike and cycled home. = Having bought a bike, she cycled home.
Купивши велосипед, вона поїхала на ньому додому.

Одна дія відбувається вже протягом якогось проміжку часу, коли починається інша дія, наприклад:

He had been living there for such a long time that he ставимося't want to move to another town. = Having lived there for such a long time, he ставимося't want to move to another town.
Проживши там так довго, що він не хотів переїжджати в інше місто.

Використання причетних оборотів в англійській мові

Якщо якась частина речення скорочується з використанням дієприкметника, то така конструкція називається причетним оборотом, наприклад:

Watching TV, she forgot everything around her.
Вона про все забула за переглядом телевізора. (В даному реченні watching TV – причетний оборот.)

В англійській мові причетні обертів використовуються головним чином на листі, для того щоб ввести більше інформації одним реченням.

При використанні причетних оборотів, майте на увазі наступні правила:

- У реченні в причетного обороту і відносяться до нього підлеглих Речень має бути одне і те ж підмет.

- В каплиці обороті міститься менш важлива частина речення. Важлива інформація повинна міститися в головному реченні.

- Завжди перевіряйте, що використовується правильний дієприкметник.

- Такі словосполучення, як as, because, since і такі відносні займенники, як who і which, опускаються.

- Сполучники before і when не опускаються і завжди використовуються в дієприкметниковому обороті.

- Сполучники after і while можуть використовуватися, а можуть опускатися.

Використання дієприкметникових оборотів з різними підлеглими

Іноді дієприкметникові обороти можуть використовуватися, навіть якщо в об'єднаних реченнях різні підлеглі. Таке відбувається, якщо, наприклад, в головному реченні є один з наступних дієслів у поєднанні з доповненням: feel, find, hear, listen to notice, see, smell, watch.

Наприклад:
I heard him playing the guitar.
Я почув, як він грає на гітарі. (Тут причетний оборот повинен слідувати відразу ж за доповненням, до якого він відноситься.)

Також дієприкметниковий оборот може використовуватися, якщо згадані обидва підлеглих (у таких випадках перед підметом в дієприкметниковому обороті часто ставиться словосполучення with). Однак це дуже формальна форма і вона використовується дуже рідко.

Наприклад:
Mrs. Jones went to New York. Mr. Smith took up her position. = (With) Mrs. Jones going to New York, Mr. Smith took up her position.
Так як місіс Джонс поїхала в Нью-Йорк, містер Сміт обійняв посаду.