Місце прислівника в реченні в англійській мові залежить від типу прислівника. Нижче наведено деякі загальні правила розташування прислівників у реченні.

Прислівник не може ставитися між дієсловом і його доповненням.

Наприклад:
He speaks English well. (А НЕ He speaks English well.)
Він добре говорить по-англійськи.

I often visit my parents. (А НЕ I visit often my parents.)
Я часто відвідую батьків.

Прислівник у реченні може перебувати в трьох місцях:
1. На початку речення.
2. В середині речення, до або після дієслова.
3. Наприкінці речення.

Багато прислівників можуть ставитися в будь-якому з цих трьох місць. Деякі прислівники можуть ставитися тільки в середині та в кінці речення. Довгі прислівники зазвичай не ставляться в середині речення.

Прислівники, які можуть ставитися на початку речення

Прислівники, які з'єднують поточне речення з попереднім (або які з'єднують підрядне речення в складнопідрядному), зазвичай ставляться на початку речення. Приклади таких прислівників: however – однак, then – потім, next – потім, besides – крім того, anyway – у будь-якому випадку, і т. д.

Наприклад:
We all liked the film; however, he did not share our opinion.
Нам всім сподобався фільм, проте він не поділяв нашої думки.

He out his work. Then he went home.
Він закінчив роботу. Потім він пішов додому.

В розмовній мові такі прислівники також можуть займати місце в середині речення:

He then went home.
Потім він пішов додому.

He, however, didn't share our opinion.
Він, однак, не поділяв нашої думки.

Прислівники місця також можуть вживатися на початку речення, особливо в літературному стилі.

Наприклад:
At the end of the street, there was a toy store.
В кінці вулиці був магазин іграшок.

Прислівники способу дії

Прислівники способу дії, відповідають на питання "як", зазвичай ставляться відразу після дієслова, або його доповнення, якщо воно є.

Наприклад:
It is raining heavily.
Йде сильний дощ.

She combed her hair gently. (А НЕ She gently combed her hair.)
Вона акуратно причесала волосся.

She speaks English well. (А НЕ She speaks English well.)
Вона добре говорить англійською.

He walked slowly.
Він повільно йшов.

Прислівники місця і часу

Прислівники місця і часу зазвичай теж ставляться після дієслова, або його доповнення, якщо воно є.

Наприклад:
I saw him yesterday.
Я бачив його вчора.

I looked everywhere but couldn't find anything.
Я скрізь дивився, але не зміг нічого знайти.

Hang the picture there.
Повісь картину там.

They are coming next week.
Вони прийдуть на наступному тижні.

Коли для визначення одного дієслова використовуються два і більше прислівники, вони зазвичай слідують в наступному порядку: прислівники способу дії, прислівники місця, прислівники часу.

Наприклад:
We will go there tomorrow evening.
Ми підемо туди завтра ввечері.

He performed well at the concert last night.
Він добре виступив на концерті вчора ввечері.

Прислівники частоти

Прислівники частоти, що відповідають на питання "як часто", і деякі інші прислівники (наприклад: hardly – чи, almost – майже, nearly – майже, just – тільки що, як раз, quite – досить, та ін) зазвичай ставляться між підметом і присудком, якщо присудок складається з одного слова. Якщо присудок складається з більш ніж одного слова, прислівник ставиться після першого слова присудка.

Наприклад:
You never visit us.
Ти ніколи нас не відвідуєш.

I have always wanted to be a writer.
Я завжди хотів бути письменником.

We usually have breakfast at night.
Зазвичай ми снідаємо вночі.

Прислівники, що визначають дієслово

Якщо дієслово є однією з форм be is/am/are/was/were), то прислівник ставиться після нього.

Наприклад:
I am never late for office.
Я ніколи не запізнююсь на роботу.

Прислівник, який визначає прикметник або інший прислівник, зазвичай вживається перед словом, яке він визначає.

Наприклад:
She was quite tired.
Вона була сильно втомленою.

He is a rather lazy boy.
Він досить ледачий хлопчик.

Прислівники повинні ставитися поруч зі словом або словами, які вони визначають.

Наприклад:
He has almost finished his work.
Він майже закінчив роботу. (Прислівник almost визначає дієслово finished.)

Прислівник only

Прислівник only, в загальному випадку, має вживатися безпосередньо перед самим словом, яке він визначає.

Наприклад:
I solved only two problems.
Я вирішив тільки два завдання.

Only John managed to solve the problem.
Тільки Джон зумів вирішити завдання.

Call me only when you have something to say.
Телефонуй мені тільки тоді, коли в тебе буде що сказати.

У розмовній англійській, only зазвичай ставиться до дієслова. Необхідне значення передається за рахунок голосового наголосу на тому слові, яке визначає прислівник only.

Наприклад:
He only solved two problems.
Він вирішив лише дві задачі. (Ставиться наголос на слові two.)