Вправи по темі:
Помилки при побудові запитань у непрямій промови

Питання у непрямій промови в англійській мові передають лише зміст питання прямої мови, але самі вони питаннями, як такими не є. Виходячи з цього, порядок слів у непрямих питаннях такий же, як у стверджувальних реченнях, тобто підмет слід до присудка, допоміжні дієслова (do, did) не використовуються, а також у кінці таких питань не ставиться знак питання.

Наприклад:
He said, "When are leaving you?" – He asked me when I was leaving. (А НЕ When I was leaving?)
Він запитав: «Коли ти їдеш?» - Він запитав мене, коли я їду.

I said, "Where are you staying?" – I asked her where she was staying.
Я запитав: «Де ти зупинилася?» - Я запитав її, де вона зупинилася.

Where does John live?" she asked me. – She asked me where John lived.
«Де живе Джон?» запитала вона мене. – Вона запитала мене, де живе Джон.

John asked, "Where did you go last weekend?" – John asked where I had gone the previous weekend.
Джон запитав: «Куди ти їздив у минулі вихідні?» - Джон запитав, куди я їздив в минулі вихідні.

He asked, "Why are you staring at me?" – He asked me why I was staring at him.
Він запитав: «Чому ти дивишся на мене?» - Він запитав мене, чому я на нього дивлюся.

Загальні та альтернативні питання вводяться в речення сполучниками if / whether:

"Do you speak English?" she asked him. – She asked him if he spoke English.
«Ти говориш по-англійськи?» спитала вона його. – Вона запитала його, говорить він по-англійськи.

"Are you British or French?" they asked me. – They asked me whether I was British or French.
«Ви з Британії чи Франції?» запитали вони мене. – Вони запитали мене, з Британії я, чи Франції.

"Did you come by train?" she required. – She required if I had come by train.
«Ви приїхали потягом?» поцікавилася вона. – Вона поцікавилася, приїхав я поїздом.

Спеціальні питання вводяться питальним словом (when, where, why, і ін.):

"What is your name?" he asked me. – He asked what my name was.
«Як тебе звуть?» запитав він мене. – Він запитав, як мене звуть.

"How old is your mother?" he asked her. – He asked her how old her mother was.
«Скільки років твоїй матері?» запитав він її. – Він запитав її, скільки років її матері.

Правила зміни займенників, часів дієслів, прислівників часу і місця, дивіться у розділі стверджувальні речення у непрямій мові.