Спосіб освіти

If ... Simple Present ..., ... Simple Present ...

Simple Present ... if ... Simple Present ...

Вживання

Умовні речення нульового типу в англійській мові використовуються, коли описуються події, речі, явища, які завжди істинні, реальні (наприклад, загальновідомі істини, наукові факти, і тощо).

Наприклад:
If you give respect, you get respect.
Якщо поважаєте оточуючих, то і вас поважають.

If you heat ice, it melts.
Якщо нагрівати лід, то він тане.

If I am late, my father takes me to school.
Якщо я спізнююся, то батько відвозить мене в школу.

If he comes to town, we have dinner together.
Якщо він приїжджає в місто, ми разом вечеряємо.

Ask him to wait if he gets there before me.
Попроси почекати, якщо прийде туди до мене.

В умовних реченнях нульового типу займенник if може замінюватися займенником when:

When I am late, my father takes me to school.
Коли я спізнююся, то батько відвозить мене в школу.

When he comes to town, we have dinner together.
Коли приїжджає в місто, ми разом вечеряємо.