Сленговий вираз: all

Переклад: іноді використовується у значенні слів very – "дуже" або so – "так, в такій мірі" (див. приклади)

Приклад:

He was all nervous. = He was very nervous.
Він дуже нервував.

He was all happy. = He was very happy.
Він був дуже щасливий.

don't get all emotional. = Don't get so emothional.
Не будь таким возволнованным.