Сленговий вираз: yawner

Переклад: щось нудне або зовсім нецікаве

Приклад:

The film was a real yawner - I fell asleep after the first twenty minutes.
Цей фільм був таким нудним, я заснув після перших двадцяти хвилин.