Сленговий вираз: bender грубий.

Переклад: тривалий запій; напружений період часу

Приклад:

After losing my job, I was so depressed that I went on a three day bender.
Після того, як я втратив роботу, я був такий пригнічений, що я запив на три дні.