Сленговий вираз: big time

Переклад: дуже, сильно

Приклад:

He really owes her big time for everything she has done for him.
Він дійсно їй сильно зобов'язаний за все, що вона для нього зробила.

I got screwed big time when I signed that agreement.
Я дуже влип, коли підписав цю угоду.