Сленговий вираз: boob

Переклад: бовдур, недотепа; дурний чоловік

Приклад:

He is such a boob, he is impossible to talk to.
Він такий бовдур, з ним неможливо розмовляти.