Сленговий вираз: dirty грубий.

Переклад: надто відкрито сексуальний, непристойний

Приклад:

Those lyrics are really dirty.
Слова цієї пісні дуже непристойні.