Сленговий вираз: doctor

Переклад: спотворювати, підробляти що-небудь; шкодити, псувати

Синонім: monkey around

Приклад:

He doctored the video game, so that he won every time.
Він щось зробив з цієї відеогрою, так, що тепер він виграє кожен раз.

You want to know why your VCR doesn't work? Ernie doctored it.
Ти хочеш знати, чому не працює твій відеомагнітофон? Ерні щось напартачив з ним.