Сленговий вираз: downer

Переклад: що-небудь або хто-небудь, хто наводить тугу, смуток; що-небудь, що викликає смуток, смуток

Приклад:

Matt was a real downer last night - all he could talk about were his problems.
Вчора ввечері Мет наводив одну тугу – все, про що він говорив, так це про свої проблеми.

It was a real downer to hear that all those kids got killed in the school bus accident.
Було дуже сумно чути, що всі ці діти загинули в аварії за участю шкільного автобуса.