Сленговий вираз: duh

Переклад: саркастичне вигук, вживається, якщо хто-небудь сказав щось дурне, очевидне, само собою зрозуміле; читається як ['da]

Приклад:

"Look, the Sun is yellow!" "Duh!"
Дивись, сонце жовте! - Та невже?