Сленговий вираз: eh

Переклад: вигук, що використовується в кінці речення або мови; завжди вимовляється з питальною інтонацією; використовується, щоб підкреслити тільки що сказане і отримати від слухаючого відповідь, підтвердження, згоду, і т. п.; відповідає українським вигуків "А?", "Ага?", "Ну (як)?", та ін; читається як [ 'ei ]

Приклад:

That was cool eh?
Це було прикольно, так адже?

it's hot outside, eh?
На вулиці спекотно, а?