Сленговий вираз: ex

Переклад: колишній, минулий, старий, і т. п.; префікс, що позначає що-небудь або кого-небудь, що відноситься до минулого, застарілого (аналогічно українському "екс-")

Приклад:

He is the ex-president of the United States.
Він – колишній президент Сполучених Штатів.

"who's that girl you just talked to?" "She's my ex."
Хто ця дівчина, з якою ти тільки що розмовляв? – Вона моя колишня.