Сленговий вираз: get

Переклад: розуміти

Приклад:

Did you get that lecture?
Ти зрозумів цю лекцію?