Сленговий вираз: gimme

Переклад: користолюбства, прагнення отримати ще більше

Приклад:

The professor said that what we had today was a gimme's society.
Професор сказав, що сьогоднішнє суспільство – суспільство споживання.

i'm tired of receiving gimme letters from them.
Я втомився отримувати від них листа з вимогами.