Сленговий вираз: legit

Переклад: законний, легальний; справжній, не підроблений; читається як [li'ʤit]

Приклад:

If that ain't legit, I don't know what is.
Якщо це не є законним, то тоді я не знаю, що взагалі може бути законним.

I told you this Rolex is legit, you don't have to look twice.
Я ж сказав тобі, що ці Ролекс справжні, можеш не перевіряти ще раз.

Примітка: скорочення від legitimate