Сленговий вираз: nitwit

Переклад: дурень, простак, дурень

Приклад:

don't even try to explain this difficult theory to him, he is a nitwit.
Навіть не намагайся пояснити йому це складну теорію, він простофился.