Сленговий вираз: shopoholic

Переклад: шопоголиг; людина, схиблена на шопінгу, на покупках

Приклад:

Sandra is a shopholic. She always goes shopping!
Сандра – шопоголиг. Вона постійно що-небудь купує!