Сленговий вираз: sing

Переклад: дати свідчення, розколотися, "заспівати"

Приклад:

If he gets arrested, he's going to sing like a canary.
Якщо його заарештують, він заспіває як канарейка.