Змішані умовні речення в англійській мові можуть бути двох типів. У першому випадку підкреслюється результат в теперішньому часі за умови в минулому часі. У другому випадку підкреслюється результат в минулому часі за умови в теперішньому часі.

Перший випадок

Загальний вигляд таких Речень наступний:

If ... Past Perfect ..., ... would + дієслово ...

... would + дієслово ... if ... Past Perfect ...

Наприклад:
If I had accepted job that, I would be a millionaire now.
Якщо б я погодився на цю роботу, я б зараз мільйонером.

If I had married him, I would live happy now.
Якщо б я вийшла за нього заміж, я б жила зараз щасливо.

У наведених речень час в умові – минулий, а в результаті – теперішній. Вони описують нереальні умови в минулому, і їх можливий результат в сьогоденні.

Другий випадок

Загальний вигляд таких Речень наступний:

If ... Simple Past ..., ... would have + дієприкметник минулого часу ...

... would have + дієприкметник минулого часу ... if ... Simple Past ...

Наприклад:
If I didn't love him, I wouldn't have married him.
Якщо б я не любила я б не вийшла за нього заміж. (Але я любила його, і тому вийшла за нього заміж.)

If I were invited I would have come.
Якщо б мене запросили я б прийшов. (Але мене не запросили, тому я не прийшов.)

Дані речення описують нереальні умови в тепершньому, і їх можливий (але не здійсненний) результат в минулому:

If I were a good cook, I would have invited them to lunch.
Якщо б я добре готував я запросив їх на обід. (Але я не вмію добре готувати, тому я не можу запросити їх на обід.)

If I knew English, I would have got a better job.
Якщо б я знав англійська, я б знайшов кращу роботу.

См. також:
Різні види умовних речень