Ім'я числівник – це частина мови, яка позначає кількість предметів, кількість і порядок номерів за рахунку. Числівники в реченні можуть виконувати ті ж функції, які виконують іменники та прикметники.

Наприклад:
Three were absent today without permission.
сьогодні Троє були відсутні без дозволу.

It is the first English book I have ever read.
Це перша книга на англійській, яку я прочитав.

Англійські числівники можуть бути прості (1-12), похідні (13-20, 30, 40, тощо), і складні (21-29, 31-39, 41-49, тощо).

Числівники в англійській мові за своїм значенням поділяються на кількісні та числівники.