В даному розділі описані всі правила англійської вимови: англійські звуки, правила читання букв і буквосполучень англійської мови, розглянуті словесні і фразові наголоси. Крім іншого, в розділі розглянуто англійський алфавіт і особливості вимови деяких слів в англійській мові.