зазвичай утворюються Прислівники від прикметників шляхом додавання закінчення –ly:

slow – slowly (повільно – повільно)
real – really (дійсний - дійсно)
right – rightly (правильний – правильно)
careful – carefully (уважний – уважно)
beautiful – beautifully (красивий – красиво)
complete – completely (повний – повністю)
hopeful – hopefully (сподівається – з надією)

Проте з цього правила є кілька винятків:

true – truly (а НЕ truely) (справжній – істинно)
due – duly (а НЕ duely) (належний – належним чином)
whole – wholly (а НЕ wholelly) (цілий, – цілком)
full – fully (а НЕ fullly) (повний – повністю)

При утворенні прислівників від прикметників, які закінчуються на y, літера "y" замінюється на "i":

happy – happily (щасливий – щасливо)
easy – easily (легкий – легко)
dry – drily або dryly (сухий – сухо)

Винятки:

shy – shyly (сором'язливий – соромливо)
sly – slyly (хитрий – хитро)
coy – coyly (скромний – скромно)

При утворенні прислівників від прикметників, які закінчуються на –le, перед якою слід приголосна, закінчення "le" замінюється на "ly":

idle idly (лінивий – ліниво)
noble – nobly (благородний – благородно)
able – ably (умілий – вміло)

При утворенні прислівників від прикметників, які закінчуються на –ic, закінчення "ic" замінюється на "ically":

tragic – tragically (трагічний – трагічно)
ironic – ironically (іронічний – з іронією)
phonetic – phonetically (фонетичний – фонетично)

Виняток:

public – publicly (а НЕ publically) (публічний – публічно)