1. Коли суфікс –ful додається до речі, оканчивающемуся –ll, друга "l" зазвичай опускається:

Skill + ful = skilful
Will + ful = willful

2. Нечитаемая кінцева літера "e" зазвичай опускається, якщо до речі додається суфікс, який починається з голосної (-ing, -ed, -er і ін.):

Drive + er = driver
Love + ed = loved
Live + ing = living
Hope + ing = hoping

3. Нечитаемая кінцева літера "e" не опускається, якщо до речі додається суфікс, який починається з приголосної (-ful, -ness, -ment, -ly і ін.):

Hope + ful = hopeful
Engage + ment = engagement

Однак, є кілька винятків із цього правила:

True + ly = truly (а НЕ truely)
Whole + ly = wholly
Due + ly = duly
Awe + ful = awful

4. Коли суфікси –able та –підрозділах додаються до речі, оканчивающемуся –ce або –ge, літера "e" зберігається:

Change + able = changeable
Notice + able = noticeable
Courage + підрозділах = courageous

5. У слові, яка мала закінчитися –ee, кінцева "e" зберігається доданих перед суфіксом:

See + ing = seeing
Agree + ment = agreement

6. Якщо до речі, оканчивающемуся –ie, додається суфікс –ing, ie" замінюється на "y":

Die + ing = dying
Tie + ing = tying
Lie + ing = lying

7. Якщо слово закінчується на букву "y", перед якою слід приголосна, то при додаванні будь-якого суфікса, крім –ing, літера "y" замінюється на "i":

Happy + ness = happiness
Beauty + ful = beautiful
Carry + ed = carried

8. Якщо слово закінчується на букву "y", перед якою слід приголосна, то при додаванні суфікса –ing буква "y" зберігається:

Carry + ing = carrying
Marry + ing = marrying

9. У слові, що складається з одного складу, і яке закінчується на голосну + приголосну, подвоюється кінцева приголосна при додаванні суфікса, що починається з голосної літери:

Run + ing = running
Rob + er = robber
Cut + ing = cutting
Beg + ed = begged
Sad + est = saddest

10. У слові, що складається з одного складу, і яке закінчується на два приголосні чи дві голосні, кінцева приголосна не подвоюється при додаванні суфікса, що починається з голосної літери:

Fear + ing = fearing
Wish + ed = wished