В британській англійській дати пишуться в такому ж порядку, як і в українській мові: день, місяць, рік. Однак зверніть увагу, що назви місяців завжди пишуться з великої літери.

Наприклад:
15 August 1990
28 March 2000

Іноді закінчення порядкових числівників (st, nd, rd чи th) додається до числа місяці:

15th August 1990
28th March 2000

Коли дата використовується всередині речення, між місяцем і роком зазвичай ставиться кома:

I was born on 26th May, 1979.
Я народився 26 травня 1979 року.

В американській англійській прийнято спочатку писати місяць, і ставити кому перед роком:

August 15, 1990

Іноді дати пишуться тільки цифрами. У такому разі можливі різні написання:

30.3.2005 = 30/3/2005 = 30-3-2005

Дати, написані тільки цифрами

Дати, написані тільки цифрами, позначаються по-різному в британському і американській англійській. В британському варіанті спочатку ставиться день, а в американському – місяць. Наприклад, 10.3.2005 означає 10 березня 2005 року в британській англійській, і 3 жовтня 2005 року – в американській англійській.

Десятиліття часто позначаються наступним чином: the 1980s (вісімдесяті, тисяча дев'ятсот вісімдесяті).

Для позначення дат до нашої ери або нашої ери використовуються абревіатури BC (Before Christ – до різдва Христового, до нашої ери) і AD (Anno Domini – після різдва Христового, нашої ери). BC ставиться після дати, а AD може слідувати за датою, так і ставитися перед нею.