Заголовні букви в англійській мові використовуються:

1. В особовому займеннику I – "я":

He always says that I am his best friend.
Він завжди каже, що я його найкращий друг.

2. В початку речення і на початку промови:

Honesty is the best policy.
Краще завжди говорити правду.

And then I asked him, "How well do you know him?"
А потім я запитав його: "Як добре ти його знаєш?".

3. На початку кожного рядка вірша.

4. У назвах днів, місяців і свят, проте назви сезонів пишуться звичайно з малої літери (наприклад: Monday - понеділок, May - травень, Пасха - Великдень, spring - весна, autumn - осінь):

We met on a wet Sunday.
Ми зустрілися в сире неділю.

I was born in January.
Я народився в січні.

If winter comes, can spring be far behind?
Після зими довго-до весни? (Зверніть увагу, що слова winter та spring пишуться з великої літери.)

5. Імена людей і назви місць, таких, як зірки, планети, гори і річки (наприклад: Mars - Марс, Jupiter - Юпітер, South Africa – Південна Африка, the Niles - Ніл, John – Джон, і т. д.).

6. У назвах посад (наприклад: Dr. Johnson – доктор Джонсон, Mr. John – містер Джонс, Professor Louis – професор Луїс, і т. д.):

Meet Mr. John.
Познайомтеся з містером Джоном.

Can I talk to Dr. Smith?
Можна поговорити з доктором Смітом?

I have an interview with Professor Alice.
У мене співбесіда з професором Елісом.

7. У назвах торгових марок, компаній, фірм, організацій тощо, а також в абревіатурах і акроніми (наприклад: Microsoft Corporation, Apple, Dell, IBM, the UN, the FBI, UNESCO, тощо).

8. У іменників і прикметників, що означають національність, мову, етнічну групу і релігію:

She is German.
Вона – німкеня.

I speak Hindi.
Я вмію говорити на Хінді.

9. У назвах книг, п'єс, картин і журналів (причому з великої літери може починатися як перше слово в назві, так і всі слова, що входять у назву):

"Much ado about nothing" = "Much Ado About Nothing"
"Багато шуму з нічого"

"The Lord of the Rings"
"Володар кілець"