Коли суфікс, що починається з голосної букви (-ing, -able, -підрозділах, та ін), додається до слова, яке закінчується на e, літера "e" зазвичай опускається:

make – making (створювати – створення)
hope – hoping (сподіватися – надія)
fame – famпідрозділах (популярність – відомий)
note – notable (помічати – помітний)

У словах, закінчуються –able та –age буква "e" може і не опускатися. Однак зверніть увагу, що форма, де буква "e" опускається, є більш поширеною.

Наприклад:
love – ловeable або lovable (любити, подобатися – привабливий)
like – likeable або likable (подобатися – приємний)
move – moveable або movable (рухатися – рухливий)

Буква "e" не опускається:

1. Якщо слово закінчується на –ee, -oe або –ye:

agree – agreeable (погоджуватися – прийнятний, відповідний)
see – seeing (бачити – бачення)
dye – dyeing (офарблювати – фарбування)

2. Якщо слово закінчується на приголосну + "e:

definite – definitely (певний – виразно)
complete – completely (повний – повністю)
excite – excitedly (хвилювати – схвильовано)
excite – excitement (хвилювати – хвилювання)

Виняток: якщо слово закінчується на –ue, e" опускається:

true – truly (справжній – істинно)
argue – argument (сперечатися – суперечка)
argue – arguably (сперечатися – спірно)

3. Якщо слово закінчується на –ce або –ge, перед якими слід "a" або "o:

replace – replaceable (заміщати – замінний)
courage – courageous (сміливість – сміливий)

Слова judg(e)ment acknowledg(e)ment можуть писатися як з буквою "e", так і без неї.