<p>Як і в російській мові, <strong>знаки пунктуації в англійській мові</strong> використовуються для поділу, групування, визначення слів та елементів речення. Вони використовуються для передачі в письмовій мові пауз, інтонацій, і т. п.</p>

<h2>Пунктуація в англійській мові</h2>

<table>
<tbody>
<tr>
<td>Зображення на листі</td>
<td>Англійська назва</td>
<td>Російська назва</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>,</strong></td>
<td>Comma</td>
<td><a href="#comma">Кома</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>;</strong></td>
<td>Semicolon</td>
<td><a href="#semicolon">Точка з комою</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>:</strong></td>
<td>Colon</td>
<td><a href="#colon">Двокрапка</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>.</strong></td>
<td>Full stop (<em>BrE</em>)<br />
Period (<em>AmE</em>)</td>
<td><a href="#period">Точка</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>!</strong></td>
<td>Exclamation mark</td>
<td><a href="#exclamation">знак оклику</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>?</strong></td>
<td>Question mark</td>
<td><a href="#question">знак питання</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>&ndash;</strong></td>
<td>Dash</td>
<td><a href="#dash">Тире</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>( )</strong></td>
<td>Parentheses</td>
<td><a href="#parentheses">Круглі дужки</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>[ ]</strong></td>
<td>Square brackets</td>
<td><a href="#square">Квадратні дужки</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>&ldquo; за &rdquo;</strong> <em>або</em> <strong>&lsquo; &rsquo;</strong></td>
<td>Quotation marks</td>
<td><a href="#quotations">Лапки</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>&rsquo;</strong></td>
<td>Apostrophe</td>
<td><a href="#apostrophe">Апостроф</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>-</strong></td>
<td>Hyphen</td>
<td><a href="#hyphen">Дефіс</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>/</strong></td>
<td>Slash (= forward slash, stroke, oblique), <em>найчастіше називається</em> slash</td>
<td><a href="#slash">Коса риса</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<h2><a name="comma">Кома</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. Для задання структури і речення для введення додаткової інформації про що-небудь:</p>

<p>This novel, a best seller, has no literary merit.<br />
Цей роман, бестселер, не представляє літературної цінності.</p>

<p>2. Для поділу допоміжних речень, з'єднаних сполучниками, в сложносочиненном реченні:</p>

<p>The sky was clear and the weather was fine at Philadelphia, and the pilot requested permission to land there.<br />
У Філадельфії було чисте небо і сприятлива погода, і пілот попросив дозволу на приземлення.</p>

<p>Проте якщо Речення короткий, кома може опускатися:</p>

<p>The sky was clear and the pilot landed.<br />
Небо було чисте, і пілот приземлився.</p>

<p>3. При перерахуванні однорідних членів речення:</p>

<p>The closet contains worn clothes, old shoes, and dirty hats.<br />
У шафі є ношенная одяг, старе взуття, і брудні капелюхи.</p>

<p>4. Після довгого вступного придаткового обороту або речення:</p>

<p>Living for centuries, redwoods often reach a height of three hundred feet.<br />
Червоні дерева, які ростуть кілька століть, часто досягають висоти в триста фунтів.</p>

<p>5. Для відділення не обмежувальних зворотів, речень або фраз (таких, які не дають описи):</p>

<p>Oil, which is lighter than water, rises to the surface.<br />
Масло, будучи легше води, що піднімається на поверхню.</p>

<p>6. Разом з визначеннями, з'єднувальними прислівниками, і іншими елементами речення, які порушують типовий порядок слів у реченні:</p>

<p>Only a very few poets, unfortunately, earned their living by writing.<br />
Лише деякі поети, на жаль, заробляли собі на життя письменницькою працею.<br />
<br />
Her exams, I believe, will be successful.<br />
Вона, як мені здається, вдало здасть іспити.<br />
<br />
He arrived late, however, he ставимося&#39;t say an excuse.<br />
Він запізнився, але, проте, не вибачився.</p>

<p>7. Для відділення оповіді від прямої мови:</p>

<p>Mary said, &quot;I have done it ahead of time&quot;.<br />
Марія сказала: &quot;Я зробила це заздалегідь&quot;.</p>

<p>8. Для відділення &quot;хвостика&quot; у відповідних питаннях (так звані питання з &quot;хвостиками&quot;):</p>

<p>Haven&#39;t learnt it, have you?<br />
Ти це не вивчив, чи не так?</p>

<p>9. Для поділу тисяч, мільйонів, і т. п. в числах:</p>

<p>1,000,000</p>

<p>10. В звання, вчені ступені, посади, дати, місця, адресах, тощо:</p>

<p>David Moors, M. A., Ph. D., came to the reception.<br />
Девід Мурс, доктор гуманітарних наук, прийшов на прийом.</p>

<p>11. З невосклицательными вигуками, словами <em>yes</em> і <em>ні</em> у прямої мови, і після привітання у листі особистого характеру:</p>

<p>Well, I don&#39;t think that you are correct this time.<br />
Ну, думаю, що на цей раз ти не прав.<br />
<br />
No, she quite disagreed with my suggestion.<br />
Ні, вона зовсім не погодилася з моєю реченням.<br />
<br />
Dear John, it has been some time since I have written&hellip;<br />
Дорогий Джон, минуло чимало часу з тих пір, як я писав в останній раз&hellip;</p>

<h2><a name="semicolon">Точка з комою</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. Для зв'язку головних Речень, не з'єднаних союзом:</p>

<p>Some people can write well; others can not.<br />
Деякі вміють добре писати, а деякі ні.</p>

<p>2. Для зв'язку головних речень, сполучених з'єднувальними прислівниками (такими, як: <em>however</em> &ndash; проте; <em>furthermore</em> &ndash; кромці того, більш того; <em>consequently</em> &ndash; отже; та ін):</p>

<p>Speeding is illegal; Furthermore it is very dangerous.<br />
Перевищення швидкості є порушенням закону; більш того, це дуже небезпечно.</p>

<p>3. Для зв'язку речень, які, в свою чергу, вже містять коми, навіть якщо такі речення з'єднані сполучниками:</p>

<p>She lives in a small cottage in Cooma, miles from the nearest town; The cottage is without gas, running water or electricity.<br />
Вона живе в невеликому будинку в місті Кума, на відстані багатьох миль від інших міст; у її будинку немає газу, води та електрики.</p>

<h2><a name="colon">Двокрапка</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. Перед початком цитати, затвердження, або перед перерахуванням однорідних членів речення у формальної мови:</p>

<p>Three countries were represented: England, France and Italy.<br />
Були представлені три країни: Англія, Франція і Італія.<br />
<br />
He began his speech: &quot;Ladies and Gentlemen&hellip;&quot;<br />
Він почав свою промову: &quot;Пані та Панове&hellip;&quot;.</p>

<p>2. Між двома незалежними реченнями, якщо другого пояснює або продовжує перше:</p>

<p>Music is something more than mechanical: it is an expression of deep feeling and ethical values.<br />
Музика &ndash; це не просто механічні звуки: це вираження глибокого почуття і моральних цінностей.</p>

<p>3. Перед формальними додатками (включаючи ті, які вводяться словами <em>namely</em> &ndash; а саме, тобто; <em>that is</em> &ndash; тобто):</p>

<p>Our conduct, the dean said, would have one result: dismissal.<br />
Наша поведінка, як сказав декан, призведе до одного: до відрахуванню.<br />
<br />
He gave us only one warning: namely, that we should not demonstrate again.<br />
Він дав нам лише одне застереження, а саме те, що нам не слід більше цього робити.</p>

<h2><a name="period">Точка</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. Для завершення речення (не оклику і не питального):</p>

<p>She ставимося&#39;t come as she had promised.<br />
Вона не прийшла, як обіцяла.</p>

<p>2. Після більшості скорочень і абревіатур:</p>

<p>Mr. - містер, Dr. - доктор, Ave. &ndash; авеню, вулиця, B. C. &ndash; до нашої ери, і т. д.</p>

<h2><a name="exclamation">знак оклику</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>Після слова, фрази або речення, для вираження емоційного забарвлення:</p>

<p>What a nice day!<br />
Який добрий день!<br />
<br />
&quot;Help! Help!&quot;, she cried loud.<br />
&quot;На допомогу! Допоможіть!&quot; &ndash; кричала вона.</p>

<h2><a name="question">знак питання</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. Наприкінці прямого запитання (див. <a href="/theory/grammar/indirect-speech/">непряма мова</a>):</p>

<p>Do you understand what I say?<br />
Ти розумієш, що я кажу?<br />
<br />
It is good for you, isn&#39;t it?<br />
Адже це добре для тебе?</p>

<p>2. Для вираження невпевненості в написаному:</p>

<p>Піфагор, who died in 497 B. C. (?), was a great mathematician.<br />
Піфагор був великим математиком, він помер в 497 році (?) до нашої ери.</p>

<h2><a name="dash">Тире</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. Для вираження переривання чого-небудь, для виділення, підкреслення чого-небудь, і для підведення підсумку чого-небудь:</p>

<p>He replied, &quot;I will consider the &ndash; No, I won&#39;t either.&quot;<br />
Він відповів: &quot;Я подумаю про &hellip; Ні, теж немає&quot;.<br />
<br />
Attic fans, window fan, air conditioners &ndash; nothing would counteract the fierce humidity of that summer.<br />
Скрізь стояли вентилятори: на горищі, біля вікон, працювали кондиціонери &ndash; але нічого не могло допомогти від спеки тим влітку.</p>

<p>2. Для введення допоміжної інформації у реченні:</p>

<p>There are many doctors &ndash; indeed, some surgeons &ndash; who have never witnessed a heart transplant.<br />
Існує безліч лікарів &ndash; або, точніше кажучи, хірургів &ndash; які самі ніколи не бачили пересадки серця.</p>

<p>3. Для визначення тривалості у часі або на відстані:</p>

<p>1945 &ndash; 1998.<br />
1945 &ndash; 1998 року.<br />
<br />
Southamton &ndash; New York.<br />
Саутхэмтон &ndash; Нью-Йорк.</p>

<h2><a name="parentheses">Круглі дужки</a></h2>

<p>Використання</p>

<p>Для введення коментарю або пояснення, що має відношення до чого-небудь описуваного в реченні, а також для введення цифр років і т. п.:</p>

<p>The oil company refused to buy the land (1) because the owner had no clear title to the property and (2) because it was too far from the company&#39;s other wells.<br />
Нафтова компанія відмовилася купувати землю, тому, що: 1 &ndash; у господаря не було певної назви своєї власності, 2 &ndash; земля перебувала занадто далеко він інших свердловин компанії.<br />
<br />
He is hoping (as we are all) that this time he will succeed.<br />
Він сподівається (як і ми), що в цей раз йому все вдасться.<br />
<br />
He was vice chairman of that company (1992 &ndash; 1995).<br />
Він був заступником голови цієї компанії (1992 &ndash; 1995).</p>

<h2><a name="square">Квадратні дужки</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>Для введення інтерполяцій, зауважень, коментарів, при посиланні на що-небудь, цитуванні чого-небудь:</p>

<p>I have read some famous literature works, such as: Don Quixote [by Miguel de Servantes], and Ivanhoe [by Sir Walter Scott].<br />
Я читав деякі відомі літературні роботи, такі, як: Дон Кіхот Мігеля де Сервантеса і Айвенго Вальтера Скотта.</p>

<h2><a name="quotations">Лапки</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. Для передачі прямих цитат і прямої мови:</p>

<p>He said: &quot;I am leaving tomorrow morning.&quot;<br />
Він сказав: &quot;Я їду завтра вранці&quot;.</p>

<p>2. У назвах творів, статей, оповідань, повістей, віршів і т. п.:</p>

<p>&quot;The secret life of Walter Mitty&quot; is his favorite story.<br />
&quot;Таємне життя Уолтера Мітті&quot; &ndash; його улюблений розповідь.</p>

<p>3. Для введення слів або виразів, сказані кимось іншим, або використовуються в дещо іншому значенні:</p>

<p>He called him &quot;emperor&quot; but he was really just a director.<br />
Він називав його &quot;імператором&quot;, але взагалі-то він був всього лише директором.</p>

<h2><a name="apostrophe">Апостроф</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. Для вираження присвійного відмінка іменників і невизначених займенників:</p>

<p>This is Mary&#39;s bag.<br />
Це сумка Мері.<br />
<br />
To make up one&#39;s mind is not easy sometimes.<br />
Іноді буває нелегко зважитися на що-небудь.</p>

<p>2. В скороченнях:</p>

<p>isn&#39;t, а&#39;t, і т. д.</p>

<h2><a name="hyphen">Дефіс</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. Після префікса в деяких випадках (коли префікс не входить до складу слова, коли потрібно підкреслити префікс і т. п.):</p>

<p>Co-ordination (= coordination) - узгодження<br />
Ex-directory &ndash; колишня дирекція<br />
Post-Renaissance &ndash; пост-ренесанс, і т. д.</p>

<p>2. У складних числівників (від двадцяти одного до дев'яносто дев'яти):</p>

<p>Twenty-four (= twenty four) &ndash; двадцять чотири<br />
fifty-seven (fifty-seven) &ndash; п'ятдесят сім<br />
eighty-eight (eighty eight) &ndash; вісімдесят вісім і т. д.</p>

<p>3. У складних словах у деяких випадках:</p>

<p>Form-word &ndash; допоміжне слово<br />
body-building (bodybuilding) - культуризм<br />
pocket-book (pocketbook) &ndash; кишенькова книга, і т. д.</p>

<p>4. Між елементами визначення у реченні для того, щоб уникнути двозначності:</p>

<p>He is a small-businessman.<br />
Він дрібний бізнесмен.<br />
<br />
She has grey-green eyes.<br />
У неї сіро-зелені очі.<br />
<br />
He looked across her with a don&#39;t-ask-me expression.<br />
Він дивився на неї з видом, який говорив про небажання відповідати ні на які питання.</p>

<h2><a name="slash">Коса риса</a></h2>

<p>Використання:</p>

<p>1. У значенні &quot;<em>або</em>&quot;:</p>

<p>Dear Sir/Madam (= Sir or Madam).<br />
Шановний пане/пані.<br />
<br />
Mary will eat cake and/or fruit.<br />
Мері з'їсть пиріг та/або фрукти.</p>

<p>2. У дробах:</p>

<p>1/2, 2/3, 9/10, і т. д.</p>

<p>3. У значенні кількості, ставки, швидкості (синонімічне слову <em>per</em>):</p>

<p>The speed limit is 100 km/h.<br />
Обмеження швидкості &ndash; 100 км/год.<br />
<br />
The eggs cost $3/dozen.<br />
Яйця коштують по три долари за дюжину.</p>

<p>4. У деяких скорочення:</p>

<p>n/a (not available) &ndash; недоступний<br />
w/o (without) &ndash; без, і т. д.</p>

<p>5. В датах:</p>

<p>He was born on 3/11/2007 (= 3.11.2007 = 3-11-2007).<br />
Він народився 3.11.2007.</p>
<!--Advert--><!--End Advert-->